Články o IQ

IQ populace

I když by ochránci lidských práv rádi tvrdili opak, lidé si nejsou rovni. V průzkumu, který v roce 2006 provedli Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen, byly zjištěny propastné rozdíly mezi IQ jednotlivých národů. V čele žebříčku se umístili vyspělé asijské státy, například Hong Kong nebo Singapore s průměrnou hodnotou IQ 108 bodů. V závěsu za nimi se umístila většina Evropy a státy Severní Ameriky, ve kterých bylo naměřeno průměrné IQ v rozmezí 96 – 102 bodů. Česká Republika se umístila na dělené osmé příčce s průměrným IQ populace 98 bodů.

Test inteligence

Inteligence znamená schopnost myslet, učit se a chápat souvislosti. Inteligence, neboli IQ a osobnost tvoří zásadní rozdíly, které od sebe dělí jednotlivé osoby. Už od nepaměti se starověcí myslitelé a lékaři snažili porozumět inteligenci. V průběhu časů vzniklo mnoho teorií inteligence, které se dají rozdělit do 4 kategorií.

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.

IQ testy pro děti

Testování IQ u dětí je problematické. Nefungují pro ně stejné zákonitosti jako pro dospělé, z toho důvodu se u dětí nedá určit přesná hodnota IQ. Přesto se IQ u dětí testuje. Přesné testy používá Mensa ČR, která vyvinula 2 typy testů.

Logické testy

Logické testy jsou psychotesty, které mají ověřit logické uvažování. Tyto psychotesty bývají velmi náročné na uvažování. Podobně jako IQ testy se skládají z uzavřených otázek, které mají jednu správnou odpověď. Logické otázky obvykle využívají střední a vysoké školy u příjímacích zkoušek u testů studijních předpokladů. Logické testy se obvykle skládají ze tří okruhů.

Mensa

Od chvíle, kdy se psychologové začali zajímat o IQ, začaly vznikat i myšlenky na sdružení těch nejinteligentnějších jedinců, bez rozdílu rasy a vyznání, pod jednou organizací. Zlepšující se IQ testy, které dokázaly přesně změřit hodnotu IQ dovolily, aby byla v roce 1946 v Oxfordu založena nezisková organizace Mensa. 

Verbální inteligence

Posledních 200 let byli psychologové posedlí pochopením inteligence. Postupně dokázali vytvořit IQ testy, které dokázaly úroveň inteligence, tedy IQ, u člověka změřit. Dlouho se psychologové domnívali, že inteligence je nedělitelná dědičná schopnost. Dnes se ovšem vědci přiklání k teorii, že se inteligence skládá z několika složek a částečně může být ovlivněna i prostředím, ve kterém se jedinec vyvíjí.

Eysenckův test osobnosti

Eysenckův test patří do skupiny psychotestů a má za úkol odhalit lidskou osobnost. Vyplňuje se podobně jako IQ test. Skládá se z 57 otázek, na které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Základem je odpovídat pravdivě, protože jinak nebudou výsledky přesné. Hodnota IQ a osobnost spolu podle všech indicií nesouvisí.

Psychotesty k policii

Být policistou je hlavně posláním než prací, tato práce je fyzicky i psychicky náročná, a proto je logické, že výběrové řízení je náročné a zdlouhavé a projdou jím jen nejlepší zájemci. Zjistěte, co obnáší příjímací řízení k policii.

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Psychotesty na zbrojní průkaz

Zvyšující se zájem o zbrojní průkaz může vést k nové podmínce pro jeho získání. Povinné psychologické vyšetření. Zatím musí zájemci splnit psychotest pouze po doporučení praktického lékaře, to se ovšem může změnit.

Psychotesty pro vojáky

Náboráři u Armády ČR mají žně. V posledních letech se hlásí čím dál více zájemců, ale velké množství jich je odmítnuto. Velkou překážkou bývají psychotesty. Zjistěte, co očekávat od psychotestů a jak u nich uspět.