IQ testy pro děti

Co je IQ?

Zkratka IQ znamená inteligenční kvocient. Je to standardizované skóre, které se používá pro vyjádření lidské inteligence. Termín zavedl psycholog William Stern v roce 1912 a vyjádřil ho jako podíl mentálního věku a chronologického věku jedince, vynásobený 100. Řečeno slovy, desetileté dítě, které dosahuje stejné mentální úrovně jako dvanáctileté, má IQ 120.

V průběhu 20. století vznikaly nové, přesnější teorie ohledně inteligenčního kvocientu a nyní se IQ u dospělých měří podle jiné rovnice. Přesto se i Sternova teorie dochovala a stále se používá u testování hodnoty IQ u dětí.

Testování IQ u dětí

Testování IQ u dětí je problematické. IQ testy pro děti nefungují stejně jako u dospělých, z toho důvodu se u dětí nedá určit přesná hodnota IQ. Přesto se IQ u dětí testuje a IQ testy pro děti existují v hojném počtu. Přesné IQ testy pro děti používá Mensa ČR, která vyvinula 2 typy IQ testů pro děti. Jeden druh IQ testu pro děti ve věku 5-7 let a druhý IQ test pro děti ve věku 8‑13 let. U dětí starších 13 let už probíhají podobné zákonitosti, jako u dospělých, a proto i ony už píší stejné IQ testy jako dospělí a výsledkem je přesná hodnota IQ.

V případě první kategorie, dětí ve věku 5-7 let, IQ test pro děti trvá 25 minut, jeho cena je 190 Kč a výsledkem je percentilové pásmo, ve kterém se pohybuje inteligence dítěte.

Percentil je relativní umístění, kterého jedinec dosáhl vzhledem k ostatním na škále 0-100. Například pokud IQ test pro děti  vykoná 100 dětí a 4 děti napíší test lépe než Vy, Váš percentil je 96. Tedy že jste byl lepší, než 96 % těch, kdo test psali.

V případě druhé kategorie, dětí ve věku 8-13 let je výsledek přesnější. IQ test pro děti je už podrobnější, trvá 40 minut, stojí 190 Kč a výsledkem je percentil porovnání dítěte v inteligenčním spektru normálního rozdělení.

Další možností, kde se dá oficiální IQ test pro děti vykonat je pedagogicko psychologická poradna. Zkušený psycholog po vyplnění psychotestů dokáže poměrně přesně určit dětské IQ a navíc dokáže odhalit případné příznaky psychologických poruch, které jsou často spojovány s vysokou inteligencí.

Dětská Mensa

V případě, že dítě vykoná Mensa IQ test pro děti s výsledkem IQ více než 130 bodů, potažmo percentilem 99%, má nárok na vstup do Dětské Mensy. Dětská Mensa je platformou Mensy ČR, která se specializuje na nadané děti ve věku 5-16 let. Slouží k vyhledávání nadaných dětí a jejich dalšímu rozvoji. Zastřešuje také různé aktivity pro děti, například logickou olympiádu nebo letní campy

IQ test zde

Podívejte se na další:

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Belbinův test týmových rolí

Každý člověk je jiný. Lidé se liší nejen svým IQ, ale především svým charakterem. Výzkumníci zjistili, že pro bezproblémovou a efektivní práci ve skupině by se každý člen měl zhostit jiné role. Chtěli byste vědět, na kterou roli se nejvíce hodíte? Vyzkoušejte Belbinův test týmových rolí.

IQ je velice důležité při snaze o vstup do sborů

Pokud máte zájem o práci v Armádě ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR, čeká Vás běh na dlouhou trať. Na vstup do těchto institucí se můžou těšit jen nejlepší uchazeči. Každoročně je odmítnuto mnoho mnoho zájemců a to díky špatným výsledkům u psychotestu.