Psychotesty pro vojáky

Jak získat pozici u armády ČR?

Chcete se hlásit k armádě ČR a stát se profesionálním vojákem? V tom případě musíte úspěšně vykonat ústní pohovor, zdravotní testy, fyzické testy a hlavně psychotesty. Psychotesty pro vojáky jsou specifické a dosti náročné.  Ostatní testy jako například zdravotní testy nelze nijak ovlivnit, buď jste na 100% zdraví anebo ne. Armádní lékaři vás kompletně vyšetří a určí, zda jste zdravotně zcela způsobilí či nikoli. Prověří vám vše od zubařské prohlídky až po to, zda například nemáte ploché nohy, což i to může znamenat vyřazení.

Co se týče fyzických testů, lze připravit posilováním, během, plaváním, sklapovačkami apod. Ale jak je to s psychotesty pro vojáky? Poradíme vám, jak se na takové IQ testy připravit. Samotné psychotesty pro vojáky jsou sice neveřejné, lidé k nim běžně nemají přístup, avšak i tak existují typy, jak se lze na ně připravit.

Podle statistik neprojde u psychotestů u vojáků až 50% adeptů, protože jsou opravdu náročné.  Délka takového psychotestu se pohybuje v rozmezí 5 – 8 hodin čistého času, což samo o sobě je psychicky náročné. Taková délka je stanovena zejména z toho důvodu, aby se odhalili skutečně všechny případné psychické problémy a odchylky, které mohou zájemci o práci u armády ČR mít a naopak najít psychicky silné a odolné jedince s dobrými komunikačními a dalšími schopnostmi.

U psychotestů pro vojáky se zjišťuje zejména osobnost uchazeče, takže rozhodně neprojdou lidé, kteří trpí jasnou agresivitou, laxností, impulzivností, nezralostí. Naopak plusové body u psychotestů jsou výkonnost, soustředěnost, inteligence a již zmíněné komunikační schopnosti.

Jak uspět u psychotestů pro vojáky

  • Dobře se vyspat, být odpočatý
  • mít s sebou jídlo a pití k doplnění energie
  • odpovídat v testech pravdivě

Co můžete očekávat u psychotestu

Psychotesty hodnotí osobnost uchazeče a jeho výkonnost. V psychotestu testu zaškrtáváte políčka, vyplňujete různé otázky a také kreslíte. Nebojte se, rozhodně se nehodnotí výtvarný um uchazeče. V psychotestech pro vojáky se může také objevit několik základních matematických popřípadě jazykovědných otázek.

Když psychotest napíšete, následuje pohovor s vojenským psychologem. Při takovém sezení budete probírat to, jak jste psychotest vyplnili, proč jste odpovídali tak a tak. Když vyplníte psychotest dle svého nejlepšího uvážení, je vše v pořádku, ale pokud si v nich někdo něco bude vymýšlet, tak tímto způsobem se vše odhalí. 

Podívejte se na další:

Matematické testy

Matematické testy zjišťují úroveň číselné schopnosti a dělí se na dvě skupiny. První skupina matematických testů je zaměřena na jednoduchou matematickou schopnost, tzn. že jsou zaměřeny na klasické matematické výpočty. Druhá skupina matematických testů jsou testy, které se snaží ověřit schopnosti řešit různé číselné problémy jinak se jim také říká číselné neboli numerické usuzování.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ