IQ Testy

Numerická inteligence

Testování numerické inteligence je zaměřeno zejména na matematické operace s čísly a matematické myšlení.

V IQ testech se numerická inteligence testuje pomocí číselných řad, doplňováním znamének apod. Sociální prostředí a věk má vliv na numerickou inteligenci, kterou je možné dále rozvíjet pravidelným cvičením a školním vzděláváním.

Spuštěním testu souhlasíte s Obchodními podmínkami

Vrozená inteligence

Tento online IQ test vyzkouší bystrost vašeho myšlení v šesti oblastech lidské inteligence.

Otestujte se a zjistěte výšku svého vrozeného IQ v kvalitním IQ testu sestaveném odborníky na lidskou psychologii.

Spuštěním testu souhlasíte s Obchodními podmínkami