Eysenckův test osobnosti

Co je Eysenckův test osobnosti?

Eysenckův test patří do skupiny psychotestů a má za úkol odhalit lidskou osobnost. Vyplňuje se podobně jako IQ test, i když neurčuje hodnoty IQ. Tento test osobnosti se skládá z 57 otázek, na které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Základem je odpovídat pravdivě, protože jinak nebudou výsledky přesné. Hodnota IQ a osobnost spolu podle všech indicií nesouvisí.

Kdy to začalo?                         

Snaha pochopit lidské chování provází lidstvo po celou jeho historii. Už ve starověkém Římě se podstatu lidského chování snažil pochopit lékař a filosof Galén, který přišel s rozdělením lidské osobnosti na 4 druhy, podle toho, která tekutina v jejich těle převládá.

  • Sangvinik (krev)
  • Cholerik (žluč)
  • Melancholik (černá žluč)
  • Flegmatik (hlen)

Německý psycholog Hans Eysenck čerpal z prací svých předchůdců a přišel s teorií založenou na existenci dvou dimenzí, ve kterých se pohybuje lidská osobnost.

  • Introverze a extroverze
  • Stabilitě a labilitě

Kombinací těchto dvou dimenzí vzniknou 4 druhy lidské osobnosti:

  • Stabilní extravert (Sangvinik) – Sangvinik je společenský, přístupný, bezstarostný, hovorný a je to optimista. Na druhé straně ale bývá povrchní, názorově nestálý a vždy musí mít poslední slovo.
  • Labilní extravert (Cholerik) – Cholerik bývá útočný, neklidný a vznětlivý. Názory a životní postoje nemění, emoce prožívá hluboce a rychle.
  • Stabilní introvert (Flegmatik) – Flegmatik má klidnou povahu, je vyrovnaný a mírumilovný. Umí se ovládat a emoce prožívá pomalu a povrchně.
  • Labilní introvert (Melancholik) – Nespolečenský člověk, těžko se přizpůsobuje, bývá velmi tichý. Prožívá hluboce a pomalu a bývá pesimistický. Má sklony podléhat depresím.

Později upravil svoje psychotesty a přidal i třetí dimenzi lidské osobnosti a to psychoticismus. Jedinci s vysokým skóre v této dimenzi mají predispozici k psychické poruše. Takový člověk je samotářský, nepřizpůsobivý a lhostejný k dalším lidem.

Eysenck ovšem dodal, že žádný člověk není 100% cholerik nebo flegmatik. Lidská osobnost je složitá a výsledky se zobrazují spíše na škále. Jinými slovy, každý člověk se svou osobností nachází v první dimenzi někde mezi introverzí a extroverzí a ve druhé dimenzi mezi stabilitou a labilitou

IQ test zde

Podívejte se na další:

Jak uspět u testů IQ

Většina lidí si přeje mít co nejvyšší IQ, protože vysoké IQ obvykle znamená, že jedinec v životě uspěje. Jednoduchý způsob, jak hodnotu svého IQ zjistit je vypracováním IQ testů. Může ovšem člověk ovlivnit jak v testech dopadne? Určitě, pokud se správně na testy připraví.

Psychotesty k policii

Být policistou je hlavně posláním než prací, tato práce je fyzicky i psychicky náročná, a proto je logické, že výběrové řízení je náročné a zdlouhavé a projdou jím jen nejlepší zájemci. Zjistěte, co obnáší příjímací řízení k policii.