Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.

Oba druhy testů mají podobnou strukturu. Testy se skládají ze série otázek s uzavřenými odpověďmi. Důležité je, aby člověk volil odpovědi pravdivě a výsledné hodnocení bylo přesné.

Psychotesty u pracovního pohovoru

S rozvojem psychologie a novými poznatky ohledně lidské osobnosti a hodnoty IQ se mnohé společnosti začali zabírat otázkou, jak poznat vhodné potenciální zaměstnance. Tyto snahy identifikovat vhodné zaměstnance začaly už po průmyslové revoluci v 19. století. Nejdřív se jednalo o primitivní IQ testy, poté se postupně začali přidávat i testy osobnosti. Přestože tyto testy existovaly, dlouhou dobu byla velká míra zodpovědnosti vložena do personalisty, který s novými uchazeči o zaměstnání dělal pracovní pohovor. Vše, o co se personalista mohl opřít, bylo resumé a krátký rozhovor, během kterého musel uchazeče správně ohodnotit. Často se tak stávalo, že vhodný zaměstnanec, který by byl pro společnost přínosem nebyl přijat jen proto, že na personalistu neudělal správný dojem.

V posledních letech se čím dál více společností začíná opírat i o pokročilé psychotesty, které podají o uchazeči mnohem důkladnější posudek, než je personalista schopen vytvořit během pohovoru. Tyto testy odhalí silné a slabé stránky a vhodné pracovní zařazení uchazeče, často se z nich dá také poměrně přesně odhadnout IQ. Pro opravdu co nejpřesnější výsledek je nejlepší využít služby zkušeného psychologa, jehož služby ovšem můžou být cenově nákladné.

Psychotesty pro žáky

Test, který má v člověku odhalit skryté vlohy se hojně používá u žáků na druhém stupni základních škol, aby jim pomohl s rozhodnutím, kam svůj život směrovat po základní škole. Samozřejmě žáci nejsou jediní zájemci o tento test. Průzkumy ukázali, že až 50% obyvatelstva není spokojeno se svou aktuální prací. Na internetu existuje spousta druhů psychotestů, které dokáží více, či méně úspěšně zhodnotit skryté lidské vlohy. Takové testy jsou obvykle zdarma, ale opět pro nejpřesnější výsledek je důležitý zkušený psycholog.

Tyto psychotesty obvykle rozdělí osoby do pěti kategorií činností, podle toho, na které se nejvíce hodí.

  • Manuálně technické pozice
  • Vědecko-výzkumné pozice
  • Sociální činnosti
  • Umělecký typ
  • Podnikavý typ

Test online zde

Podívejte se na další:

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.