Mensa

Od chvíle, kdy se psychologové začali zajímat o IQ, začaly vznikat i myšlenky na sdružení těch nejinteligentnějších jedinců, bez rozdílu rasy a vyznání, pod jednou organizací. Zlepšující se IQ testy, které dokázaly přesně změřit hodnotu IQ dovolily, aby byla v roce 1946 v Oxfordu založena nezisková organizace Mensa.

Minimální hodnota IQ pro vstup do organizace byla stanovena na 130 bodů, tedy pro 2% populace. Přihlásit se může každý, kdo splňuje tuto podmínku. Mensa působí ve více než 100 zemích světa a má přes 120 tisíc členů. Členové Mensy mají každý své názory na různá témata, a proto byla Mensa založena jako apolitická organizace.

Jaký má Mensa cíl?

Při založení Mensy byly formulovány tři cíle, kterým se společnost věnuje.

  • Zkoumat a vyvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva
  • Vytvářet fóra pro intelektuální výměnu mezi jejími členy
  • Podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence

Co Mensa dělá?

Členové Mensy pořádají různé akce. Z pravidla se jedná o přednášky, setkání členů různých zájmových skupin uvnitř Mensy, vycházky a 2x ročně celostátní setkání členů. Většina poboček Mensy také vydává vlastní časopisy. Česká pobočka Mensy není výjimkou a také vydává časopis s názvem „Mensa“. Mezi hlavní činnosti ale patří testování IQ obyvatelstva. Mensa pořádá pravidelné IQ testy po celé České republice, ke kterým se lidé mohou přihlásit. V neposlední řadě také česká pobočka Mensy provozuje v Praze osmileté gymnázium pro nadané děti. Podmínkou přijetí je, stejně jako u Mensy samotné, dosažená hodnota IQ alespoň 130 bodů ve schváleném IQ testu.  

Jelikož je Mensa nezisková organizace, její provoz je hrazen členskými příspěvky, ziskem z testování IQ a z udělených grantů.

Mensa IQ test

Oficiální IQ test navržený Mensou je nejsnazší způsob, jak lidé můžou zjistit jejich hodnotu IQ. Mensa pořádá pravidelná testování ve všech krajích České republiky. Uchazeči, kteří se přihlásí dopředu na internetových stránkách Mensy, mají zaručené místo k vypracování testu. Uchazeči, kteří se nepřihlásí, musí doufat, že pro ně místo zbyde. Test se nedá vypracovat korespondenčně, uchazeč musí být při vyplňování testu pod dozorem, aby se zaručila pravost výsledků. Test trvá 40 minut a výsledkem je hodnota IQ pro dospělé a percentil porovnání dítěte v inteligenčním spektru pro děti. Test je zpoplatněn 290 Kč pro dospělé a 190 Kč pro studenty a děti. Do dvou týdnů po testování poté uchazeč získá certifikát s dosaženou hodnotou IQ.

Otestovat se zde

Podívejte se na další:

IQ populace

I když by ochránci lidských práv rádi tvrdili opak, lidé si nejsou rovni. V průzkumu, který v roce 2006 provedli Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen, byly zjištěny propastné rozdíly mezi IQ jednotlivých národů. V čele žebříčku se umístili vyspělé asijské státy, například Hong Kong nebo Singapore s průměrnou hodnotou IQ 108 bodů. V závěsu za nimi se umístila většina Evropy a státy Severní Ameriky, ve kterých bylo naměřeno průměrné IQ v rozmezí 96 – 102 bodů. Česká Republika se umístila na dělené osmé příčce s průměrným IQ populace 98 bodů.

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

Matematické testy

Matematické testy zjišťují úroveň číselné schopnosti a dělí se na dvě skupiny. První skupina matematických testů je zaměřena na jednoduchou matematickou schopnost, tzn. že jsou zaměřeny na klasické matematické výpočty. Druhá skupina matematických testů jsou testy, které se snaží ověřit schopnosti řešit různé číselné problémy jinak se jim také říká číselné neboli numerické usuzování.