Emoční inteligence

Co je Eq?

Eq je vlastně zkratka pro emoční inteligenci neboli emoční kvocient. Emoční kvocient je často mnohem důležitější než hodnota IQ neboli inteligenčního kvocientu. EQ udává míru ovládání citů, vztahů k jiným lidem, motivaci apod. Testy IQ jsou sice přínosné, ale přesto znát EQ hodnoty je pro každého člověka také důležité.

Emoční kvocient je dosti důležitý v pracovní sféře. Lze ho změřit pomocí nejrůznějších testů, které tak mohou dotyčného pracovníka zařadit na nejvhodnější pracovní pozici. Vysokou hodnotu EQ by měli mít zejména manažeři, jednatelé, recepční majitelé firem apod., zkrátka ti kteří jsou v dennodenním kontaktu s jinými lidmi.

Jak zlepšit své EQ:

Emoční inteligenci lze během života měnit a vyvíjet. Zde přinášíme několik tipů, jak úspěšně své EQ zvýšit.

a. Vypořádat se negativnímu emocemi

Negativní emoce jsou na obtíž, každý by měl být schopen posunout své negativní emoce do pozadí, aby neovlivnily váš úsudek. Každý má někdy své dobré a špatné dny, avšak pro pracovní možnosti není určitě dobré, zejména ty špatné emoce, jakkoliv ventilovat.

b. Zůstat klidní za každé situace

Stres zažívá někdy každý, avšak je velice důležité být za každé situace v klidu a pohodě. Jak to zvládnout? Rozdýchejte se, zastavte se, třeba si někam zajděte a na chvilku si odpočiňte zcela sami, aby okolo vás nikdy nebyl. Lidé, pokud jsou pod stresem, často rychle mluví a méně myslí, proto je dobré držet se těchto pravidel, aby nenastal nějaký problém a to nejen ten pracovní.

c. Být empatičtí

Pokud něco někomu vysvětlujte a dotyčný vás nechápe, v klidu mu to vysvětlete ještě jednou. Přitom ho pozorujte, jak se tváří a jak chová, podle toho lze mnoho poznat.

d. Buďte asertivní

Každý má právo odporovat a říkat ne. Stanovte si své hodnoty a kdykoli to uznáte za vhodné, buďte asertivní, protože bez asertivity toho jak v pracovním, tak soukromém životě dalwko nedotáhnete a každý s vámi bude zacházet jak s onucí.

e. Vyjadřovat kladné emoce

Pro jakoukoli situaci při hovoru se vyplatí dávat najevo své sympatie, vřelost apod. Naslouchejte řádně řeči těla toho druhého.

Podívejte se na další:

Test temperamentu

Badatelé se už od nepaměti zabývají tím, čím se od sebe lidé liší. Kromě IQ se lidé od sebe liší právě temperamentem. Temperamentem se dá označit soubor lidských rysů, které se projevují způsobem chováním, reagování a prožívání člověka. První rozdělení vzniklo už ve starověkém Řecku, kdy Hippokrates přišel se svou teorií tělních tekutin. V této teorii rozdělil lidský temperament do čtyř skupin podle toho, která „tělní šťáva“ v těle převládala.

Matematické testy

Matematické testy zjišťují úroveň číselné schopnosti a dělí se na dvě skupiny. První skupina matematických testů je zaměřena na jednoduchou matematickou schopnost, tzn. že jsou zaměřeny na klasické matematické výpočty. Druhá skupina matematických testů jsou testy, které se snaží ověřit schopnosti řešit různé číselné problémy jinak se jim také říká číselné neboli numerické usuzování.

Belbinův test týmových rolí

Každý člověk je jiný. Lidé se liší nejen svým IQ, ale především svým charakterem. Výzkumníci zjistili, že pro bezproblémovou a efektivní práci ve skupině by se každý člen měl zhostit jiné role. Chtěli byste vědět, na kterou roli se nejvíce hodíte? Vyzkoušejte Belbinův test týmových rolí.