IQ testy online nabízejí propracovaný způsob, jak poznat slabé i silné stránky svého IQ!

IQ test je je takový test, který měří inteligenční kvocient člověka. IQ testy se začaly vytvářet již v roce 1905, psycholog Alfred Binet vybral 7 dětí méně schopných dětí a dal jim vyplnit IQ test, který měl změřit jejich inteligenci. Jelikož pokus byl úspěšný a IQ test fungoval, začali je využívat i další psychologové.

Vyplňte si náš certifikovaný IQ test sestavený profesionály a dozvíte se nejen hodnotu svého IQ, ale také více o rozložení svých schopností a inteligence. 

Měření IQ pomocí IQ testu probíhá složitým algoritmem, který správně vyhodnotí Vaší hodnotu IQ.

Ukažte i vy, že máte vysoký inteligenční kvocient.