Psychotesty k policii

Být policistou je hlavně posláním než prací, tato práce je fyzicky i psychicky náročná, a proto je logické, že výběrové řízení je náročné a zdlouhavé. Pokud se chcete stát policistou, je nutná perfektní fyzička, která se ověřuje pomocí fyzických testů.

Pokud se vám podaří zvládnout fyzické testy, přichází na řadu zdravotní prohlídka, kde vám zkontrolují doslova od hlavy až k patě, osobní pohovor s personalistou a vedoucím úseku policie a nakonec přichází to nejnáročnější z celého výběrového řízení a to psychotesty a osobní pohovory s psychologem

Průběh psychotestu k policii

Psychotesty k polici jsou písemné a trvají cca 4 hodiny.

V první řadě budete psát klasický IQ test, který čítá 30 – 40 otázek. Tento IQ test je zaměřen na logiku a inteligenční potenciál.

Ve druhé části, která má cca 20 otázek, se vás budou ptát například na „Jaké je poslední písmeno v názvu dne předcházejícím sobotě“. Rozhodující je v této části čas a počet správných odpovědí. Tato část trvá ve většině případů 20 min.

Třetí část psychotestu je zaměřena na stres a výkonnost myšlení při stresujících situací. Jako příklad lze uvést: 20 řádků hustě popsaných písmeny malé a a malé b. Každé písmeno je potom ještě podtrženo nahoře, dole nebo vůbec. Úkol spočívá v tom, že uchazeč má minutu na jeden řádek a musí zaškrtnout např. jen podtržené b, v dalším b bez podtržení apod.

Ve čtvrté části psychotestu se vybírá z odpovědí ano - ne. Tato část čítá někdy i 500 otázek, je časově neomezená a sleduje se tu osobnost adepta. Otázky se mohou opakovat, ale jelikož jich jsou stovky, málokdo pozná, že na stejnou akorát jinak strukturovanou otázku již odpovídal, takže pokud si někdo vymýšlí a neodpovídá dle pravdy, ihned se to pozná.

Na závěr se koná pohovor s policejním psychologem. Při tomto pohovoru, který je součástí psychotestů k policii, se pobírají zejména odpovědi z předchozího písemného testu. Zkoumá se povaha, zodpovědnost, motorika, rychlost, vlastnosti, psychická odolnost atd. 

Podívejte se na další:

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji. 

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.