Verbální inteligence

Posledních 200 let byli psychologové posedlí pochopením inteligence. Postupně dokázali vytvořit IQ testy, které dokázaly úroveň inteligence, tedy IQ, u člověka změřit. Dlouho se psychologové domnívali, že inteligence je nedělitelná dědičná schopnost. Dnes se ovšem vědci přiklání k teorii, že inteligence se skládá z několika složek a částečně může být ovlivněna i prostředím, ve kterém se jedinec vyvíjí.

Kolik existuje druhů inteligence?

Dle nejnovějších poznatků člověk oplývá až 8 druhy inteligence.

  • Verbální inteligence – Verbální inteligence je schopnost tvořit ústní a písemný projev. Jedinci vybaveni vysokou mírou verbální inteligence se snadno učí cizí jazyky. Verbální inteligencí obvykle oplývají spisovatelé, novináři, apod.
  • Logicko-matematická inteligence – Schopnost odhalit a řešit problémy nejen matematického charakteru.
  • Vizuálně-prostorová inteligence – Schopnost vnímání předmětů a vztahů mezi nimi.
  • Zvukově-hudební inteligence – Dovednost vnímat hudbu, skládat, zpívat a hrát na hudební nástroje.
  • Tělesně-pohybová inteligence – Schopnost člověka, s lehkostí provádět složité pohybové aktivity. Má velký význam u vrcholových sportovců, ale také třeba u chirurgů.
  • Vnitřní inteligence – Schopnost porozumět sám sobě. Vysoká míra vnitřní inteligence dovoluje jedinci zvládat negativní emoce a rychle se přes ně přenést.
  • Společenská inteligence – Schopnost vyjít s jinými lidmi. Jedinci s vysokou mírou společenské inteligence snadno přesvědčí další lidi a dokáží řešit problémy. Vysokou míru společenské inteligence mývají politici.
  • Přírodní inteligence – Přírodní inteligence přibyla na seznam až o několik let později. Výše tohoto druhu inteligence určuje, jak se chováme k přírodě kolem nás.

Pomůže mi IQ test zjistit hodnoty jednotlivých druhů inteligence?

Velmi populární IQ testy ovšem na takové dělení nejsou stavěny. Výsledná hodnota IQ nám neřekne, jakou míru inteligence má jedinec v každé kategorii, a proto nám po vypracování nemusí podat kvalitní výsledky. Nejpřesnější výsledky proto můžeme získat u psychologa po vypracování psychotestu a pohovoru s ním.

IQ test zdarma zde

Podívejte se na další:

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji.