Články o IQ

Inteligence

Pojem inteligence se často využívá v mnoha slovních spojení a souvislostech, ale pozastavil se někdy někdo nad tím co to vlastně je, jestli je více druhů inteligence, jaké jsou její hodnoty apod.? Pojďmě si nyní říci něco více k inteligenci. Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umění učit se ze svých i cizích zkušeností, umět řešit nejrůznější situace..... jednoduše řečeno je inteligence vše, co jsme schopni zvládnout a jak jsme na tom obecně s myšlením. 

Nejchytřejší lidé světa

Lidský mozek je dosud neprobádaná část lidského těla. Nikdo přesně neví, jak funguje, ale dle dosavadních poznatků lidé využívají svůj mozek pouze z 10%. Přesto však existuje ma světě několik málo lidí, kteří svojí inteligenci využívají z více procent a oprávněně se řadí k nejchytřejším lidem na světě, kteří mají nadmíru vysoké IQ.

Temperament

Test temperamentu se snaží odhalit temperament jedince. Temperament je vlastně shluk psychických vlastností člověka, kterými se na venek projevuje. Při testu temperamentu se odhaluje způsob chování, reakce na různé podněty, prožívání životních situací a mnoho dalšího. Temperament je z převážné většiny vrozený, ale vlivem společnosti a také výchovy se postupně může měnit a vyvíjet.

Osobnostní psychotesty

Každý osobnostní psychotest má vycházet od psychologa, některé osobnostní psychotesty bývají stručné, jiné a těch je většina docela dosti podrobné. U osobnostních psychotestů by na první pohled rozhodně nemělo být jasné, jak odpovídat neboli co je správná a co špatná odpověď. Naopak je důležité, aby otázky vypadaly zcela neutrálně a testovaný odpovídal tak, jak si myslí, že daná odpověď k němu patří a že takový ve skutečnosti je.

Psychotesty pro myslivce

Na všechny myslivce a nimrody se vztahují přísné zákony o zbraních a střelivu. Každý myslivec, který chce vlastnit zbraň a mít zbrojní průkaz musí projít přísnými testy, které zahrnují zdravotní způsobilost, teoretickou znalost zbraní, umění střílet apod. společně s tím by měli být také psychicky v pořádku a odolní.

Psychotesty pro policii

Povolání policista je zajisté prestižní a velice zajímavé povolání, avšak policistou nemůže být každý. Je třeba projít velmi podrobným přijímacím řízením, které zahrnuje fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy a mnoho další. Tím nejdůležitějším jsou pak právě psychotesty, protože na psychotestech pohoří nejvíce uchazečů, což je až 50%. I přes tento poznatek se neuvažuje o tom, že by se psychotesty pro policii měly nějak obměňovat nebo usnadňovat.

Jak na psychotesty u vojska

V loňském roce se do armády ČR hlásilo na 8 000 zájemců, z toho však 34% nesupělo na vstupní prohlídce, která zahrnuje také psychickou způsobilost, dalších 18% uchazečů neuspělo při fyzických testech. Ve výsledku z toho vychází to, že psychotesty pro vojáky jsou jedni z nejdůležitějších testů, které odhalí, jak na to dotyčný je po psychické stránce a bohužel mnohdy tyto výsledky z psychotestů nejsou moc dobré. Proč uchazeči neuspějí v psychotestech pro vojáky?

Zbrojní průkaz a psychotesty

Každý kdo chce v současné době získat zbrojní průkaz, musí mít zejména platnou licenci. To aby uchazeč o zbrojní průkaz tuto licenci získal, musí splnit určitá pravidla, což upravuje zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. Tento zákon také určuje to, kdy zbrojní průkaz nemůže být vydán, to se týká zejména z důvodu psychických poruch, což se snaží odhalit testy pro zbrojní průkaz.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ

Matematické testy

Matematické testy zjišťují úroveň číselné schopnosti a dělí se na dvě skupiny. První skupina matematických testů je zaměřena na jednoduchou matematickou schopnost, tzn. že jsou zaměřeny na klasické matematické výpočty. Druhá skupina matematických testů jsou testy, které se snaží ověřit schopnosti řešit různé číselné problémy jinak se jim také říká číselné neboli numerické usuzování.

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Test temperamentu

Badatelé se už od nepaměti zabývají tím, čím se od sebe lidé liší. Kromě IQ se lidé od sebe liší právě temperamentem. Temperamentem se dá označit soubor lidských rysů, které se projevují způsobem chováním, reagování a prožívání člověka. První rozdělení vzniklo už ve starověkém Řecku, kdy Hippokrates přišel se svou teorií tělních tekutin. V této teorii rozdělil lidský temperament do čtyř skupin podle toho, která „tělní šťáva“ v těle převládala.

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.

Psychotesty pro hasiče

Být členem hasičského záchranného sboru České republiky je jedno z nejtěžších povolání vůbec. Přesto si náboráři nemusí stěžovat na málo zájemců. Každý den jim v průměru chodí 3-4 přihlášky. Velmi náročným čtyřstupňovým přijímacím řízením ale obvykle projde jen 20% zájemců a i poté musí zájemce čekat, až se pro něj uvolní místo. 

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji.