Zbrojní průkaz a psychotesty

Každý kdo chce v současné době získat zbrojní průkaz, musí mít zejména platnou licenci. To aby uchazeč o zbrojní průkaz tuto licenci získal, musí splnit určitá pravidla, což upravuje zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. Tento zákon také určuje to, kdy zbrojní průkaz nemůže být vydán, to se týká zejména z důvodu psychických poruch, což se snaží odhalit testy pro zbrojní průkaz.

Jedná se vlastně o psychotesty, které by měl každý žadatel o zbrojní průkaz vyplnit a pokud tyto testy pro zbrojní průkaz vyjdou s kladnými výsledky, posunuje to uchazeče zase o kousek blíž k jeho získání.

Účely zbrojního pasu a testy pro zbrojní průkaz

Nejdůležitější je uvědomit si, jaký typ zbrojního průkazu chce dotyčný získat. Existuje 5 skupin. Zbrojní průkaz pro sběratelské účely, pro sportovní účely, pro lovecké účely, pro výkon zaměstnání, pro ochranu zdraví a majetku anebo k provádění pyrotechnického průzkumu.

Ke všem těmto skupinám je zapotřebí zaplatit si testy pro zbrojní průkaz.

Nejen testy pro zbrojní průkaz jsou potřeba

  • Každý uchazeč o zbrojní průkaz musí mít na území ČR
  • Podmínkou je také určitý věk
  • Kromě testů na zbrojní průkaz musí uchazeč projít zdravotní prohlídkou
  • Testy pro zbrojní průkaz předcházejí odborné zkoušce z teorie a praxe
  • Bezúhonnost a způsobilost k právním úkonů

Testy pro zbrojní průkaz nejsou zatím povinné pro všechny, psychologické vyšetření pro zbrojní průkaz může nyní nařídit pouze lékař, pokud dotyčný má problémy s alkoholem, drogami anebo má  nějakou nemoc, která by eventuálně mohla být překážkou k získání zbrojního průkazu.

V každém případě testy pro zbrojní průkaz, tedy jakési psychotesty by byly opravdu potřeba, protože právě takový psychotest může odhalit jakékoli psychické odchylky, které může žadatel mít.

 

Vyzkoušet psychotest

 

Podívejte se na další:

Psychotesty pro vojáky

Náboráři u Armády ČR mají žně. V posledních letech se hlásí čím dál více zájemců, ale velké množství jich je odmítnuto. Velkou překážkou bývají psychotesty. Zjistěte, co očekávat od psychotestů a jak u nich uspět.

Psychotesty pro policii

Povolání policista je zajisté prestižní a velice zajímavé povolání, avšak policistou nemůže být každý. Je třeba projít velmi podrobným přijímacím řízením, které zahrnuje fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy a mnoho další. Tím nejdůležitějším jsou pak právě psychotesty, protože na psychotestech pohoří nejvíce uchazečů, což je až 50%. I přes tento poznatek se neuvažuje o tom, že by se psychotesty pro policii měly nějak obměňovat nebo usnadňovat.

Psychotesty pro hasiče

Být členem hasičského záchranného sboru České republiky je jedno z nejtěžších povolání vůbec. Přesto si náboráři nemusí stěžovat na málo zájemců. Každý den jim v průměru chodí 3-4 přihlášky. Velmi náročným čtyřstupňovým přijímacím řízením ale obvykle projde jen 20% zájemců a i poté musí zájemce čekat, až se pro něj uvolní místo.