Inteligence

Co je to inteligence

Pojem inteligence se často využívá v mnoha slovních spojení a souvislostech, ale pozastavil se někdy někdo nad tím co to vlastně je, jestli je více druhů inteligence, jaké jsou její hodnoty apod.? Pojďmě si nyní říci něco více k inteligenci. Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umění učit se ze svých i cizích zkušeností, umět řešit nejrůznější situace..... jednoduše řečeno je inteligence vše, co jsme schopni zvládnout a jak jsme na tom obecně s myšlením. 

Hodnoty IQ

Inteligence se měří různými IQ testy a vyjadřuje se pomocí inteligenčního kvocientu neboli více známého IQ. IQ se udává nejčastěji v rozmezí 0-130 bodů, průměrná hodnota průměrného člověka se pak pohybuje v rozmezí mezi 90 - 110 body IQ. V každém případě ten, kdo má nízké nebo naopak vysoké hodnoty IQ bývá někdy někomu na obtíž.

Vysoká a nízká inteligence

Lidé, kteří mají nízké hodnoty IQ jsou na tom podstatně hůř, protože jednoduše nestíhají ostatní. Tito lidé s nízkým IQ nemají rádi žádné změny, protože si s nimi neumí poradit. Často bývají pomalí, špatně a dlouho se rozhodují, mají špatné vyjadřovací schopnosti a to i přesto, že se opravdu snaží. 

Naopak ti, kteří mají vysoké IQ se mezi ostatními jednoduše nudí, vše si dokáží domyslet dříve, umí si s většinou věcí poradit, nemají rádi stereotyp, ve škole je to nebaví, protože většinou vše již znějí a vědí předem.

Dělení inteligence

I přesto že inteligence je schopnost vrozená, lze ji různě rozvíjet a zvyšovat tak i hodnoty i svého IQ. Inteligenci z tohoto hlediska dělíme na ineligenci praktickou, teoretickou a sociální.

  • Praktická inteligence - umění zacházet obecně s předměty
  • Teoretická inteligence - umění zacházet se slovy a umění logického myšlení
  • Sociální inteligence - umění vycházet s ostatními lidmi a vytvářet si sociální vztahy

Podívejte se na další:

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu. 

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.

Kde se vzalo IQ

Pojem IQ vznikl v roce 1912, kdy ho definoval německý psycholog W.Stern. IQ je dle jeho slov míra inteligence člověka definovaná jako poměr odhadnutelného mentálního věku a věku kalendářního.