Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi. Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.

Průlom v měření inteligence nastal v roce 1905, kdy francouzský psycholog Alfred Binet představil svůj test. Jeho úkolem bylo přijít na způsob jak identifikovat děti, které budou potřebovat pomoc se školní látkou. Stvořil tak první IQ test. Svůj test nejprve předkládat veřejnosti, aby získal statistický vzorek, který poté aplikoval na děti. Svůj test neustále upravoval až do své smrti v roce 1911.

Z Binetovy práce poté čerpal americký psycholog William Stern, který už v roce 1912 vyjádřil inteligenční vzorec pro děti. IQ tehdy vyjádřil jako mentální věk dítěte dělený chronologickým věkem, vynásobený 100. Tedy pokud by mentální úroveň desetiletého dítěte dosahovala mentální úrovně třináctiletého dítěte, hodnota IQ by byla 130 bodů. Později bylo průměrné IQ stanoveno na 100 bodů.

Uvedený vzorec ovšem platí pouze pro děti, pro dospělé se musel odvodit jiný vzorec. Z toho vznikl vzorec odchylkové IQ. V tomto vzorci se úroveň mentálních schopností jedince posuzuje vzhledem k průměru populace. Vzorec odchylkového IQ tvoří hodnota aktuálního skóre dělená hodnotou předpokládaného skóre, vynásobený 100. Pro tento vzorec musely být vytvořeny rozsáhlé reprezentační vzorky pro každou věkovou skupinu.

Tyto testy byly poprvé hromadně použity během první světové války, kdy se používaly pro identifikaci vojáků vhodných pro důstojnické hodnosti.

V současnosti existuje spousta definicí pro inteligenci. Velké množství psychologů se totiž nespokojilo s už představenými definicemi, a proto si každý vymyslel jinou. Z podobného důvodu existuje velké množství psychotestů, které se snaží přesně změřit IQ. Je nutné si připomenout, že hodnota IQ značí pouze míru abstraktní inteligence. Abstraktní inteligence není jediný druhem inteligence. Mezi další druhy patří praktická inteligence, která vyjadřuje schopnost řešit každodenní problémy a sociální inteligence, která vyjadřuje schopnost jednat s lidmi. V posledních letech se začíná mluvit také o emoční inteligenci.

Jakkoli strukturované psychotesty se můžou zaměřit pouze na jednu z těchto oblastí, komplexní řešení, které pravdivě vyjádří lidskou inteligenci ze všech aspektů, stále neexistují. 

A jak jste na tom vy? Zkuste si náš test vrozené inteligence.

Začít test

Podívejte se na další:

Psychotesty pro hasiče

Být členem hasičského záchranného sboru České republiky je jedno z nejtěžších povolání vůbec. Přesto si náboráři nemusí stěžovat na málo zájemců. Každý den jim v průměru chodí 3-4 přihlášky. Velmi náročným čtyřstupňovým přijímacím řízením ale obvykle projde jen 20% zájemců a i poté musí zájemce čekat, až se pro něj uvolní místo. 

Mensa

Od chvíle, kdy se psychologové začali zajímat o IQ, začaly vznikat i myšlenky na sdružení těch nejinteligentnějších jedinců, bez rozdílu rasy a vyznání, pod jednou organizací. Zlepšující se IQ testy, které dokázaly přesně změřit hodnotu IQ dovolily, aby byla v roce 1946 v Oxfordu založena nezisková organizace Mensa. 

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.