Matematické testy

Matematické testy zjišťují úroveň číselné schopnosti a dělí se na dvě skupiny. První skupina matematických testů je zaměřena na jednoduchou matematickou schopnost, tzn. že jsou zaměřeny na klasické matematické výpočty.

Druhá skupina matematických testů jsou testy, které se snaží ověřit schopnost řešit různé číselné problémy, jinak se jim také říká číselné neboli numerické usuzování, tzn. že v takovém matematickém testu má testovaný člověk nejprve před samotným výpočtem za úkol nejprve rozmyslet se, jaké konkrétní úkony je třeba použít a až potom dochází na samotný výpočet.

Ve většině matematických testů se pracuje s jednoduchými čísly a také se často stává, že nejsou na výběr možnosti správných odpovědí. Matematické testy se velmi často objevují například při testování školáků anebo při přijímacích pohovorech.

Druhy matematických testů

  1. V první řadě se jedná o naprosto triviální matematické testy, které jsou založeny na jednoduchém sčítání, odčítání, násobení, dělení anebo kombinaci jednotlivých úkonů. Na tyto testy je většinou 25 min. – 30 min. bez možnosti výběru z odpovědí.

  2. Dalším druhem matematických testů jsou kombinace procent, zlomků, číselných řad a rovnic. Tyto testy jsou již pro někoho malinko těžší.  V těchto matematických testech se využívá sčítání, odčítání, násobení a dělení a navíc k tomu ještě se požaduje aplikovat tyto úkony na reálnější výpočty.

  3. Klasické číselné řady – s klasickými číselnými řadami se jistě již setkal každý. Tyto matematické testy se zaměřují na logické uvažování a matematické schopnosti testovaného. To znamená, že se snaží ověřit, jestli je daný člověk schopen samostatně určit, o jaký výpočet se jedná a poté číselnou řadu dopočítat. Právě v těchto testech není hlavním účelem samostatný výpočet, ale to zda je testovaný schopen určit princip.

  4. Velice často personalisté při přijímacích pohovorech na vyšší pozice zejména určené pro vysokoškolské vzdělání tedy na pozice do vedoucích pozic, požadují matematické testy, které jsou zaměřeny na práci s číselnými informacemi na vyšší úrovni, při tom však je k tomu potřeba pouze základní matematická znalost ale logika a uvažování. Na první pohled vypadají takovéto testy velice složitě, ale není to tak. Ve skutečnosti jsou jednoduché, ale sestavené tak, aby se testovaný člověk musel soustředit a dalo mu chvíli práce, aby přišel na princip.

Rady a tipy na matematické testy

  • Ve většině matematických testů, ať již jsou u nich nabízené odpovědi či nikoli, bývá nějaké správné řešení.
  • Někdy je povolena kalkulačka, někdy není. Proto je jistě dobré, mít ji po ruce.
  • I když matematický test vypadá složitě, většinou stačí přijít na princip a pak je již velmi snadné test vypočítat. Většina matematických testů jsou na triviální úrovni, ale jde v nich o to, zda je dotyčný testovaný schopen přijít na samotný princip, který může chvíli trvat.
  • Vždy je důležité zachovat klid a rozvahu. Být řádně odpočatý, mít s sebou pro jistotu náhradní tužku a papír tzv. šmírák, který je někdy povolen, pokud si testovaný člověk potřebuje psát nějaké pomocné výpočty.
  • Pokud budete psát matematický test na číselné řady, vždy si ho ověřte, zda dané číslo opravdu pasuje. U číselných řad je základním principem najít vztah mezi jednotlivými čísly a pak doplnit následující. Kdo tento vztah najde, má vyhráno.
  • Vyzkoušejte si podobný matematický test nanečisto. Matematické testy bývají vesměs založeny všechny na stejném principu, proto je rozhodně dobré si předem nějaký vyzkoušet a čím více, tím lépe. Pokud si různé matematické testy vyzkoušíte a přijdete na princip jejich řešení, máte ze značné části vyhráno.

 

Vyzkoušet test

 

Podívejte se na další:

IQ populace

I když by ochránci lidských práv rádi tvrdili opak, lidé si nejsou rovni. V průzkumu, který v roce 2006 provedli Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen, byly zjištěny propastné rozdíly mezi IQ jednotlivých národů. V čele žebříčku se umístili vyspělé asijské státy, například Hong Kong nebo Singapore s průměrnou hodnotou IQ 108 bodů. V závěsu za nimi se umístila většina Evropy a státy Severní Ameriky, ve kterých bylo naměřeno průměrné IQ v rozmezí 96 – 102 bodů. Česká Republika se umístila na dělené osmé příčce s průměrným IQ populace 98 bodů.

Verbální inteligence

Posledních 200 let byli psychologové posedlí pochopením inteligence. Postupně dokázali vytvořit IQ testy, které dokázaly úroveň inteligence, tedy IQ, u člověka změřit. Dlouho se psychologové domnívali, že inteligence je nedělitelná dědičná schopnost. Dnes se ovšem vědci přiklání k teorii, že se inteligence skládá z několika složek a částečně může být ovlivněna i prostředím, ve kterém se jedinec vyvíjí.

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.