Psychotesty pro policii

Povolání policista je zajisté prestižní a velice zajímavé povolání, avšak policistou nemůže být každý. Je třeba projít velmi podrobným přijímacím řízením, které zahrnuje fyzické testy, psychotesty, zdravotní testy a mnoho další. Tím nejdůležitějším jsou pak právě psychotesty, protože na psychotestech pohoří nejvíce uchazečů, což je až 50%. I přes tento poznatek se neuvažuje o tom, že by se psychotesty pro policii měly nějak obměňovat nebo usnadňovat, protože je nutné, aby se při těchto psychotestech vyselektovali uchazeči, kteří nemají potřebnou psychickou způsobilost. Psychická nezpůsobilost je dána zejména osobností. Pokud psychotest odhalí, že uchazeč je moc agresivní nebo naopak až moc mírný, je nezralý, impulzivní apod. nemá šanci se k Policii dostat.

Přesný průběh psychotestů pro policii se nezveřejňuje a je tajný, avšak lidé, kteří těmito psychotesty prošli, podávají důvěryhodné informace o tom, jak takové psychotesty pro policii probíhají, co se tam vyplňuje, jaké jsou otázky, kolik má každý času apod.

Příprava – psychotesty k policii

Psychotesty trvají 5 – 8 hodin, proto je záhodno se na ně důkladně připravit

  • Přijít vyspalý a odpočinutý
  • Dobře se informovat, kde se psychotest pro policii ČR koná a v kolik hodin
  • Den nebo dva předem nekonzumovat alkohol, drogy apod.
  • Mít s sebou dostatek jídla, pití a něčeho sladkého k doplnění cukru
  • Nestresovat se a být klidný
  • Vybrat si vhodné místo u stolu, kde se nám bude dobře sedět
  • Mít dostatek psacích potřeb a popř. také blok na poznámky
  • Odpovídat soustředěně a nerozptylovat se

Psychotesty pro policii aneb co uchazeče čeká

Psychotesty pro policii se skládají z několika částí. V první části se hodnotí samotná osobnost a výkon. V této části psychotestů uchazeči vyplňují a zaškrtávají odpovědi na různé otázky, někdy se také něco kreslí, avšak rozhodně se nehodnotí umělecký dojem, ale to co tam nakreslíte. Pozor však by si měli dát uchazeči i na své matematické a češtinské dovednosti, protože i když to nepatří k psychotestům jako takovým, také se na to přihlíží, protože pokud někdo nezná základní gramatiku nebo neumí spočítat základní čísla, nemá u Policie co dělat.  Pozor by si měl dát každý ten, kdo chce odpovídat jinak než normálně, něco si upravovat a dělat ze sebe lepšího člověka. Zkušený policejní psycholog to pozná.

Druhá část se skládá z rozhovoru s policejním psychologem. V místnosti sedíte sami dva a rozebíráte společně vaše odpovědi z psychotestu, zároveň psycholog také zkoumá hodnotu vašeho IQ. Někdy se také vyptává na to, proč jste odpověděli tak a tak, dává doplňující otázky a vše si pečlivě zapisuje. Z této části psychotestu má většina uchazečů největší obavy, ale není k tomu důvod, stačí vždy odpovídat upřímně a pravdivě. Psycholog také posuzuje jak komunikujete, jak jste vyzrálí, jaká je vaše inteligence a zda netrpíte nějakou psychickou patologií, která se neslučuje s tímto povoláním.

 

Vypracovat psychotest

 

Podívejte se na další:

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Psychotesty pro hasiče

Být členem hasičského záchranného sboru České republiky je jedno z nejtěžších povolání vůbec. Přesto si náboráři nemusí stěžovat na málo zájemců. Každý den jim v průměru chodí 3-4 přihlášky. Velmi náročným čtyřstupňovým přijímacím řízením ale obvykle projde jen 20% zájemců a i poté musí zájemce čekat, až se pro něj uvolní místo. 

Psychotesty na zbrojní průkaz

Zvyšující se zájem o zbrojní průkaz může vést k nové podmínce pro jeho získání. Povinné psychologické vyšetření. Zatím musí zájemci splnit psychotest pouze po doporučení praktického lékaře, to se ovšem může změnit.