Temperament

Test temperamentu se snaží odhalit temperament jedince. Temperament je vlastně shluk psychických vlastností člověka, kterými se na venek projevuje. Při testu temperamentu se odhaluje způsob chování, reakce na různé podněty, prožívání životních situací a mnoho dalšího. Temperament je z převážné většiny vrozený, ale vlivem společnosti a také výchovy se postupně může měnit a vyvíjet.

Test temperamentu by měl absolvovat každý, aby se o sobě dozvěděl vše a to i věci, o kterých dosud netušil.

Test temperamentu podle Hipokrata

Hipokrates již ve starověku  rozdělil temperament na několik částí, které jsou platné dodnes a test temperamentu je dokáže odhalit, jsou to sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik.

  • Sangvinik – člověk společenský, hovorný, čilý, bezstarostný, optimistický, vůdčí
  • Cholerik – výbušný, neklidný, útočný, vznětlivý, impulsivní, aktivní
  • Flegmatik – rozvážný, spolehlivý, vyrovnaný, klidný, obezřetný
  • Melancholik – úzkostný, nespolečenský, střízlivý, rezervovaný, náladový

Test temperamentu podle Kretschmera

Německý psychiatr Ernest Kretschmer se tímto tématem zabýval také a potvrdil vztah mezi tělem, vlastnostmi a psychickými poruchami. Pokud chce někdo znát svůj temperament podle rozdělení Kretschmera, je dobré si vyzkoušet napsat nějaký test temperamentu, zaměřený právě na tyto části.

  • Pyknik – středně vysoký člověk, se sklony k obezitě, silnější horní polovina těla. Povahou bývají tito lidé veselí ale občas s maniodepresivními sklony
  • Astenik – štíhlý a vysoký člověk, často se uzavírá do sebe, je přecitlivělý, nebo naopak cynický, neaktivní, sklony k schizofrenii
  • Atletik -  svalnatý člověk s širokým hrudníkem a velkými rameny. Povahově bývá lhostejný, netečný, výbušný, avšak bez jakýchkoli sklonů k jakýmkoli psychickým poruchám.

Vypracovat test

Podívejte se na další:

Eysenckův test osobnosti

Eysenckův test patří do skupiny psychotestů a má za úkol odhalit lidskou osobnost. Vyplňuje se podobně jako IQ test. Skládá se z 57 otázek, na které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Základem je odpovídat pravdivě, protože jinak nebudou výsledky přesné. Hodnota IQ a osobnost spolu podle všech indicií nesouvisí.

Test inteligence

Inteligence znamená schopnost myslet, učit se a chápat souvislosti. Inteligence, neboli IQ a osobnost tvoří zásadní rozdíly, které od sebe dělí jednotlivé osoby. Už od nepaměti se starověcí myslitelé a lékaři snažili porozumět inteligenci. V průběhu časů vzniklo mnoho teorií inteligence, které se dají rozdělit do 4 kategorií.