Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka.Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob. Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní

Psychotesty se dělí na dvě skupiny: Testy typického výkonu, kam se řadí například osobnostní testy nebo dotazníky, které slouží ke zjištění zájmů testovaného člověka. Druhou skupinu tvoří Testy maximálního výkonu, kam se řadí profesionální psychotesty a testy schopností.

Komu jsou psychotesty určeny

Různé psychotesty se objevují při různých příležitostech nejčastěji je tomu tak zejména u přijímacích pohovorů na nové pracovní místo. Psychotesty se velmi často objevují u přijímacích pohovorů v takovýh zaměstnáních jako jsou např. hasiči, policisté, vězeňští strážní, profesionální řidiči a mnoho dalších. Psychotesty jsou využívány zejména proto, aby personalisté důkladně poznali uchazeče o zaměstnání.

Dle nedávných průzkumů vyšlo najevo, že až 71% uchazečů o zaměstnání uvádí nepravdivé informace v životopisech i při samotných pohovorech. Uchazeči se dělají lepšími, mění názvy své předchozí praxe, mění hodnocení vzdělávání atd. Psychotesty následně ověří schopnosti uchazeče, které uvedl při přijímacím pohovoru.

Jak se připravit na psychotest

  • V případě že trpí testovaný jakýmikoli obtížemi, které by mohly ovlivnit výsledky psychotestu, je záhodno to oznámit s dostatečným časovým předstihem.
  • K psychotestům by si každý, kdo potřebuje, měl vzít brýle, naslouchátko atd.
  • Přijďte odpočatí a vyspalí, ráno se nasnídat
  • Před testem nepít alkohol popř. kofeinové nápoje
  • Dobře si vše naplánovat tak, abyste nepřišli pozdě, zde platí pravidlo, čím dříve tím lépe
  • Soustředit se a důkladně naslouchat všem instrukcím před samotným psychotestem
  • Být klidný, dýchat zhluboka, popř. i se zabavit před psychotestem komunikací s ostatními
  • Nestresovat se, pokud nestíháte, skoro všechny psychotesty bývají koncipovány tak, aby se nedaly v časovém limitu stihnout. Je to z toho důvodu, aby psycholog poznal, jak reagujete ve stresu a spěchu
  • Když si nějakou otázkou nejste jistí, klidně jí vynechte a běžte na další 

Psychotest online

Podívejte se na další:

Psychotesty pro vojáky

Náboráři u Armády ČR mají žně. V posledních letech se hlásí čím dál více zájemců, ale velké množství jich je odmítnuto. Velkou překážkou bývají psychotesty. Zjistěte, co očekávat od psychotestů a jak u nich uspět.

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.

Hodnoty IQ

IQ neboli inteligenční kvocient, který udává číselné hodnoty inteligence člověka. Hodnoty IQ jsou různé, pojďme si říct, jaké jsou možnosti IQ a zároveň se sami můžete sami otestovat pomocí našeho IQ testu.