Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména na vysokých školách při přijímacích řízeních. Tyto testy, tedy Testy studijních předpokladů, se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska. Postupem času je přebíraly další instituce a největší uznání získaly přávě na VŠ popř. i jiných školách.

Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ.

K testu studijních předpokladů nebývají povoleny žádné pomůcky, maximálně psací potřeby a papír pro psaní případných poznámek. Délka testů bývá různorodá, nejčastěji cca kolem 100 minut. Test bývá rozdělen do několika částí, nejčastěji to bývá verbální test, test na analytické myšlení a test kvantitativního myšlení. Velkou výhodou Testů studijních předpokladů je to, že vždy u nich bývá možnost výběru odpovědí a vždy je některá z odpovědí správná.

Nejčastější části testu studijních předpokladů

Verbální část – verbální část testu studijních předpokladů je zaměřena na práci s textem, pochopení obsahu textu a také na vyvození závěrů z textu

Analytická část – tato část v testu studijních předpokladů se zaměřuje na orientační schopnosti, jak dokáže testovaný pracovat s určenými daty, umět je kombinovat a také se zaměřuje na řešení různých situací

Kvantitativní část – tato část obsahuje práci s čísly, matematické operace, umění abstraktního a logického myšlení, zde je také důležitá představivost

Příprava na test studijních předpokladů

 • Projít si testy studijních předpokladů z minulých let popř. testy společnosti Scio
 • Test studijních předpokladů si vyzkoušejte na čas a na body
 • Na testování se dostavit odpočatý, vyspalý, včas a v dobré náladě
 • Soustředit se na samotné otázky, tzn. správně je přečíst a pochopit
 • Důkladně prostudovat všechny dokumenty, které jste získali k pozvánce
 • Před testem si nacvičit základní matematické úlohy, protože ve většině testů se objevuje právě část založená na matematické schopnosti a logiku
 • Nevyplatí se tipovat, protože velmi často se stává, že za každou odpověď se automaticky strhává 0,25 bodu, kdo neodpoví nic, nezíská, ale také neztratí nic

Průběh Testu studijních předpokladů

 1. Po obdržení Testu studijních předpokladů si zběžně celý test projděte
 2. Začněte pracovat na té části, která se vám zdá snadná a zdá se vám, že nebudete s ní mít větší problémy
 3. Nikdy neopisujte!
 4. Kontrolujte si, zda zaškrtáváte správné odpovědi

 

Otestovat se

 

Podívejte se na další:

Co je IQ?

Hodnota, kterou je lidstvo posedlé posledních cca 200 let. Znamená ovšem vysoká hodnota IQ automaticky úspěch v životě? 

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.