Osobnostní psychotesty

Jak poznat kvalitní osobnostní psychotest

Každý osobnostní psychotest má vycházet od psychologa, některé osobnostní psychotesty bývají stručné, jiné a těch je většina docela dosti podrobné. U osobnostních psychotestů by na první pohled rozhodně nemělo být jasné, jak odpovídat neboli co je správná a co špatná odpověď. Naopak je důležité, aby otázky vypadaly zcela neutrálně a testovaný odpovídal tak, jak si myslí, že daná odpověď k němu patří a že takový ve skutečnosti je.

Psychotesty osobnosti, pokud jsou opravdu kvalitní měly by být náročné  a zdlouhavé, ve většině případů a je to také cílem, by se neměly dát stihnout, což je děláno naschvál, aby psycholog pak poznal, jak dotyčný jedná ve stresu.

Využití psychotestů osobnosti

Osobnostní psychotesty se využívají při nejrůznějších příležitostech, nejčastěji tyto psychotesty využívají personalisté při přijímacích pohovorech. Osobnostní psychotesty využívá dnes stále více firem, ať se již jedná o malé firmy či nadnárodní korporace. Poznat inteligenci a schopnosti uchazeče o zaměstnání se totiž při běžném pohovoru nedá poznat, a proto jsou osobnostní psychotesty tak populární.

Avšak jsou i mnozí lidé, kteří chtějí poznat svou osobnost, a proto absolvují osobnostní psychotesty i zcela soukromě bez jakéhokoli jiného důvodu. Vždycky je dobré o sobě, o svých předpokladech, vlastnostech, limitech a rezervách vědět co nejvíce a pokud to je ještě ověřeno pomocí psychologického vyšetření, je to naprosto v pořádku.

Co všechno se dozvíme z osobnostního testu?

Osobnostní psychotest dá každému report o tom jaký je, jaké má vlastnosti, rezervy, cíle a mnoho dalšího. Každý jedinec má o sobě nějaké mínění, ale toto mínění se může po absolvování osobnostního psychotestu změnit. V prvé řadě jde o to, že většině lidí přehlíží své nedostatky jako je egocentrismus, závist, přecitlivělost, nezodpovědnost apod.

Naopak to však platí také, je spousta lidí, kteří si nepřipouštějí své přednosti, což osobnostní psychotesty dokáží odhalit.

Psychodiagnostika

Psychodiagnostika v překladu znamená postupy, kterými se zjišťují psychické vlastnosti a schopnosti. O psychodiagnostiku se zajímali již staří filozofové v dávných dobách. Velký boom zažila psychodiagnostika na přelomu 19.a 20.stoletetí, kdy se začaly poprvé objevovat testy inteligence neboli testy IQ.

Do psychodiagnostiky se však neřadí jen testy IQ ale také osobní pohovory s psychologem, který zjišťuje vlastnosti a tendence jedince pomocí pozorování a hovoru. Vždy je nutné odpovídat popravdě, nic si nevymýšlet, dívat se psychologovi do očí apod. 

 

Vyplnit test

 

Podívejte se na další:

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.