Co je Mensa IQ test

Mensa

Mensa je nezisková apolitická organizace, která si dává za cíl rozvíjet inteligenci ve prospěch lidstva. Vstoupit do Mensy může kdokoliv, kdo získá z oficiálního Mensa IQ testu alespoň 130 bodů. Hlavní činností, kterou se Mensa zabývá je testování IQ.

Mensa IQ testy

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji.

Při testování hodnoty IQ u dětí je problematické změřit přesnou hodnotu, proto Mensa sestavila tři typy IQ testů, podle věku testované osoby.

  1. IQ test pro dospělé – IQ test pro dospělé je v hodný pro osoby starší 14 let. Výsledek testu je kalibrován vzhledem k věku testovaného. Test trvá 40 minut a jeho výsledkem je naměřená hodnota IQ. Nejpozději do dvou týdnů od testování bude zájemci poslán oficiální certifikát s naměřenou hodnotou IQ. Za příplatek může být vydán certifikát dvojjazyčný. Tento certifikát může být předložen například k přihlášce na střední a vysoké školy nebo pro vstup do Mensy. Test je zpoplatněn částkou 290 Kč pro dospělé a 190 Kč pro studenty.

 

  1. IQ test pro děti ve věku 8-13 let – tento test se mírně liší od předchozího. Test trvá 40 minut a stojí 190 Kč. Výsledkem je percentil porovnání dítěte v inteligenčním spektru normálního rozdělení (max. 100%).

 

  1. IQ test pro děti ve věku 5-7 let – Tento test má upravené typy otázek vzhledem k věkové skupině, na které je cílen. Trvá 25 minut a je zpoplatněn částkou 190 Kč. Výsledkem je percentilové pásmo, ve kterém se pohybuje intelekt dítěte.

Termíny a místa konání testování IQ pro veřejnost můžete nalézt na internetových stránkách Mensy. Každý zájemce by si s sebou měl vzít průkaz totožnost, psací potřeby, peníze, případně doklad o studiu. Každý zájemce mladší 15 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce s testováním.

Kromě testů pro veřejnost nabízí Mensa další služby.

  • Hromadné školní testování – Po domluvě s vedením školy může testující dorazit do této školy a otestovat každého žáka a zaměstnance školy, který bude chtít. Tato testování jsou uzavřena pro veřejnost. Testy jsou zpoplatněny částkou 150 Kč za osobu.
  • Individuální testování – Pro zájemce, kteří se z jakýchkoli důvodů nemůžou dostavit na testování pro veřejnost je připravena tato možnost. Po domluvě, testující z Vaší oblasti může dorazit za Vámi. Tento test je zpoplatněn částkou 600 Kč.

 Vyzkoušet si test online zdarma

Podívejte se na další:

IQ testy pro děti

Testování IQ u dětí je problematické. Nefungují pro ně stejné zákonitosti jako pro dospělé, z toho důvodu se u dětí nedá určit přesná hodnota IQ. Přesto se IQ u dětí testuje. Přesné testy používá Mensa ČR, která vyvinula 2 typy testů.

Verbální inteligence

Posledních 200 let byli psychologové posedlí pochopením inteligence. Postupně dokázali vytvořit IQ testy, které dokázaly úroveň inteligence, tedy IQ, u člověka změřit. Dlouho se psychologové domnívali, že inteligence je nedělitelná dědičná schopnost. Dnes se ovšem vědci přiklání k teorii, že se inteligence skládá z několika složek a částečně může být ovlivněna i prostředím, ve kterém se jedinec vyvíjí.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ