Psychotesty pro hasiče

Být členem hasičského záchranného sboru České republiky je jedno z nejtěžších povolání vůbec. Přesto si náboráři nemusí stěžovat na málo zájemců. Každý den jim v průměru chodí 3-4 přihlášky. Velmi náročným čtyřstupňovým přijímacím řízením ale obvykle projde jen 20% zájemců a i poté musí zájemce čekat, až se pro něj uvolní místo. Pravým hasičem se zájemce stane v průměru až za 5 let od úspěšného splnění přijímacího řízení. Důvodem tak vysokého počtu odmítnutí ale překvapivě nejsou psychotesty pro hasiče, jako tomu je například u policie nebo u armády, tady jsou na vině fyzické testy.

Prvním krokem je podání přihlášky do sboru. Už tady se u někoho může objevit stopka. Zájemce už teď musí splňovat několik podmínek, aby byla jejich přihláška přijata.

  • Zájemce musí být starší 18 let
  • Trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
  • Zájemce musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
  • Zájemce nesmí vlastnit živnostenský list
  • Zájemce nesmí být členem politické strany
  • Zájemce musí být zdravotně, fyzicky a osobnostně způsobilý k výkonu služby

Společně s přihláškou musí osoby vyplnit osobní dotazník a napsat motivační dopis vlastní rukou.

Zájemce, kteří prvním krokem projdou, čeká čtyřstupňové přijímací řízení.

1.       Psychotesty – Psychotesty, které se využívají při náboru, jsou velmi obtížné. Skládají se z mnoha dílčích testů a jejich vypracování trvá až 10 hodin. Základe je IQ test, díky kterému psycholog změří zájemcovo IQ. Další následuje osobnostní test, který se skládá z několika set otázek, dále kreslení obrázků, test reakcí na podněty, test rychlosti rozhodování a nakonec rozhovor s psychologem. Vysoká hodnota IQ v tomto případě není samospasná.  Mnohem důležitější je projít osobnostním testem a testem rozhodování na hvězdičku. Nedoporučuje se u otázek lhát, testy jsou nastaveny tak, aby se každá lež projevila.

 2.       Zdravotní prohlídka – Zájemce musí projít vyšetřením zdravotní způsobilosti. Toto vyšetření se koná v nemocnici a zájemce musí obejít všechny ordinace a nechat se vyšetřit. Rentgen, interna, oční, kožní, chirurgie, zubní, ORL a neurologie. Testuje se moč a krev. Dělá se i test na přítomnost omamných látek v krvi. Toto kolečko po ordinacích zabere obvykle celý den.

 3.       Fyzické testy – V tomto kroku přichází kámen úrazu, na kterém ztroskotá většina zájemců. Povolání hasiče vyžaduje naprostou fyzickou zdatnost, kterou mnoho zájemců nedosahuje. Testy se skládají ze dvou částí, silový a vytrvalostní test. V silovém testu si zájemce může vybrat mezi kliky a shyby a ve druhé části mezi sedy-lehy a přednožování v lehu. Jsou stanoveny minimální limity, které musí zájemce zdolat, například 35 kliků za 2 minuty, pokud chcete opravdu uspět, musíte jich udělat i 2x tolik za stejnou dobu. Vytrvalostní test se skládá z plavání. Zájemce musí uplavat 200 metrů za 4:36, ale opět, pro slušný výsledek se musí dostat pod 4 minuty.

4.       Testy manuální zručnosti – Při testech manuální zručnosti a všeobecných dovedností se zájemce setká s modelovými příklady, se kterými se ve službě může setkat. Dále se testuje, jestli zájemce netrpí strachem z výšek nebo z uzavřených prostor.

Splněním těchto testů nevzniká nárok na pracovní místo. Náboráři můžou v první vlně vybrat někoho jiného. Teď musí zájemce čekat, jestli se pro něj někde uvolní místo. Důležité je v tomto ohledu mít u sboru známého, který za Vás ztratí slovo, tím se pravděpodobnost přijetí velmi zvyšuje. 

Vyzkoušejte si jeden vzorový test, kde se hned dozvíte, jak na tom jste.

Otestovat se zde

Podívejte se na další:

Jak uspět u testů IQ

Většina lidí si přeje mít co nejvyšší IQ, protože vysoké IQ obvykle znamená, že jedinec v životě uspěje. Jednoduchý způsob, jak hodnotu svého IQ zjistit je vypracováním IQ testů. Může ovšem člověk ovlivnit jak v testech dopadne? Určitě, pokud se správně na testy připraví.

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.

Belbinův test týmových rolí

Každý člověk je jiný. Lidé se liší nejen svým IQ, ale především svým charakterem. Výzkumníci zjistili, že pro bezproblémovou a efektivní práci ve skupině by se každý člen měl zhostit jiné role. Chtěli byste vědět, na kterou roli se nejvíce hodíte? Vyzkoušejte Belbinův test týmových rolí.