Hodnoty IQ

IQ NAD 140

Hodnoty IQ nad 140 dosahuje jen 0,2% populace. Tito lidé bývají často označováni za géniuse, většinou mimořádně vynikají ve zvolených oblastech působnosti, určují trendy vědy popř. výzkumné činnosti. Pravdou však je, že přílišná inteligence s sebou nese nízkou sociální nebo emoční inteligenci, což v praxi znamená, že tito lidé mívají velký problém v běžném životě.

IQ 131 - 140

Lidé s hodnotou IQ mezi 131 - 140 jsou mimořádně nadaní. Nemají žádný problém vystudovat vysokou školu i s případným doktorským studiem. Jako zaměstnání mívají nejčastěji vysoké manažerské pozice anebo se zabývají vědeckou činností. Těchto lidí je v populaci ani ne 3%, mezi takové patří například americký prezident Barrack Obama.

IQ 121 - 130

Hodnoty IQ mezi 121 - 130 je stále vysoké číslo, které nemá každý. Takové osoby často studují vysoké školy a patří mezi ně inženýři, magistři apod., se studiem nemávají nejmenší problémy. Lidí s tou hodnotou IQ je okolo 6% a mají velkkou šanci stát se členy Mensy.

IQ 111 - 120

111 - 120 jsou hodnoty IQ, které patří osobám s nadprůměnou inteligencí. Vysoká škole těmto jedincům nečiní žádné velké problémy. Pokud jsou lidé ještě k tomu pracovití, mohou získat mimořádné místo na trhu práce. V populaci můžeme najít přibližně 16% lidí s těmito hodnotami IQ.

IQ 101 - 110

Těsně nad hranicí 100 bodů, což je lehký nadprůměr, se pohybuje asi čtvrtina lidské populace. Tito lidé velice snadno získají maturitní vysvědčení, na vysoké škole se už musí značně snažit, aby ji dokončili. Většinou tito lidé neobsazují vedoucí pozice, ale přesto mohou dosáhnout vysoké pracovní pozice.

IQ 91 - 100

Naměřené  hodnoty IQ mezi 91 - 100 se považují za přiměřenou inteligenci, která je v populaci zastoupena cca 25%. Jedinci s tímto výsledkem IQ nestudují gymnázium, ale někrerou z klasických středních škol. S maturitní zkouškou nemívají větších problémů, avšak maturitou často končí a neastupují následně do pracovního procesu.

IQ 81 - 90

Hodnoty IQ 81 - 90 znamenají, že jedinec dokáže bez problémů  vystudovat základní a praktickou školu a následně se uplatňují v manuálních profesích, ve kterých, pokud jsou zruční, bývají dobří. V populaci jich je 16%.

IQ 71 - 80

Toto jsou hodnoty IQ, které hraničí s lehkou mentální retardací. Tito lidé často nezvládají základní školu a je nutné je umístit do zvláštní školy. Mohou získat dobré pracovní umístění, které však nevyžaduje přílišnou odbornost. V populaci jsou zastoupeni cca 6%.

IQ 51 - 70

Tito lidé zvládnou zvláštní školu jen pokud se jim věnuje patřičná pozornost a čas. Jsou schopni se sami o sebe postarat, zvládají základní hygienické návyky a další každodenní činnosti. Jde o lehkou mentální retardaci neboli debilitu. V populaci jsou zastoupeni 2%.

IQ 21 - 50

Hodnoty IQ mezi 21 - 50 znamenají střední mentální retardaci neboli imbecilitu. Jedinci s těmito hodnotami jsou nevzdělatelní, ale jsou schpní se o sebe postarat a žít celkem samostatně. V populaci žije takových lidí méně než 1%.

IQ DO 20

Takto nízké hodnoty IQ znamenají těžkou mentální retardaci. Takový jedinec by nejspíš ani nebyl schopný vyplnit IQ test. Je na 100% odkázaný na pompc druhých, není schopen samostatného života. Ve společnosti se jich vyskytuje velice málo. 

Podívejte se na další:

IQ podle národností

Ve výsledném žebříčku, který sestavili, první příčky obsadily nejbohatší asijské státy. O první místo se dělil Hong Kong a Singapore, jejichž obyvatelé měli průměrné IQ 108. Na paty jim šlapaly Jižní a Severní Korea, které měly obě průměrné IQ 106.

Co je IQ?

Hodnota, kterou je lidstvo posedlé posledních cca 200 let. Znamená ovšem vysoká hodnota IQ automaticky úspěch v životě? 

Psychotesty na zbrojní průkaz

Zvyšující se zájem o zbrojní průkaz může vést k nové podmínce pro jeho získání. Povinné psychologické vyšetření. Zatím musí zájemci splnit psychotest pouze po doporučení praktického lékaře, to se ovšem může změnit.