Budou pro získání zbrojního průkazu povinné psychotesty?

Jak získat zbrojní průkaz?

Pro získání zbrojního průkazu se musí splnit několik podmínek. Nejprve se musí podat přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti na místním útvaru Policie ČR. Druhým krokem je dobrovolný střelecký kurz, kterého se můžete zúčastnit. Následuje návštěva u Vašeho praktického lékaře, popřípadě lékaře zajištěného Vaším zaměstnavatelem u zbrojního průkazu skupiny D, a získání posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu. Dále už přichází čas na zkoušku, která se skládá ze dvou částí. V teoretické části uchazeč skládá písemný test a v praktické části se musí předvést odborná práce ze zbraní a střelba na cíl. Po úspěšném absolvování zkoušky už stačí jen na Policii ČR podat žádost a zbrojní průkaz a za dva měsíce si průkaz vyzvednout.

Jsou psychotesty povinné?

Vraťme se ale zpátky k psychotestům. Jejich absolvování může být součástí lékařské prohlídky. Praktický lékař má právo poslat Vás na psychologické vyšetření v případě, že se mu na Vás něco nebude líbit. Psychologické vyšetření poté provede odborný psycholog.

Absolvování psychologického vyšetření ovšem není levná záležitost. Zatímco za vyšetření u praktického lékaře zaplatíte obvykle do 500 Kč, cena psychotestů se může vyšplhat i do několika tisíců korun.

Co obnáší psychologické vyšetření?

Psychologické vyšetření se skládá z několika částí. V první části se jedná o výkonový test, při němž se psycholog snaží zjistit, jaká je hodnota IQ, míra pozornosti, paměť, sluch a reakce. K čemuž slouží IQ testy a podobné. Další část je osobnostní test, při kterém se zjišťuje povaha žadatele. Jeho sebeovládání, míru agresivity a podobně. Jako poslední přichází rozhovor psychologa s žadatelem. Při rozhovoru se probírají žadatelovi odpovědi z předchozích testů a psycholog se snaží zjistit jakékoliv odchylky od normy.

Psychologické vyšetření bývá vyčerpávající. Může trvat až 4 hodiny a při závěrečném pohovoru se může psycholog snažit vyprovokovat žadatele, aby zjistil jeho reakce. Doporučuje se k vyšetření dorazit dobře odpočinutý, vzít si s sebou dostatek jídla a pití, zůstat soustředěný a zbytečně se nestresovat. Posudek o psychické způsobilosti dostane žadatel ihned po absolvování vyšetření.

Ve chvíli, kdy úspěšně absolvujete psychologické vyšetření, není času nazbyt. Platnost posudku je pouze tři měsíce, pokud do té doby nesplníte zkoušku odborné způsobilosti, posudek propadá a k psychologovi musíte znovu.

V posledních letech, kdy došlo k několika incidentům, se Češi čím dál více ozbrojují a s tím přichází zbraně do rukou i lidem, které by je mít neměli. Po tragédii v Uherském Brodě v roce 2015, kde psychicky labilní vlastník zbrojního průkazu, zastřelil 8 lidí, sílí hlasy, že by psychologické vyšetření mělo být povinné pro všechny. To by mělo zabránit psychicky nemocným lidem, aby získali zbrojní průkaz. Ani sebelepší vyšetření ovšem nedokáže odhalit všechno. Viktor Kalivoda, zvaný „Lesní vrah“, který v roce 2005 zastřelil tři lidi, předtím pracoval jako policista a psychotesty několikrát úspěšně prošel.

V současnosti psychotesty zůstávají povinné jen po doporučení praktického lékaře. Jak dlouho tak zůstanou, se můžeme jenom domnívat.

Podívejte se na další:

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Psychotesty pro vojáky

Náboráři u Armády ČR mají žně. V posledních letech se hlásí čím dál více zájemců, ale velké množství jich je odmítnuto. Velkou překážkou bývají psychotesty. Zjistěte, co očekávat od psychotestů a jak u nich uspět.

Big five test osobnosti

Osobnost je soustava rysů charakterizující určitého člověka. Psychologové se už od nepaměti snažili zjistit, co odlišuje osobnosti lidí. Už ve starověkém Římě se lékař Galén zajímal o druhy lidské osobnosti. Dle jeho teorie se osobnost lidí lišila podle toho, která šťáva v jejich těle převládala. Definoval tak 4 druhy osobnosti.