Psychotesty pro strojvedoucí

Být strojvedoucím chce v dětství skoro každý malý kluk. Ten kdo se pak pro toto psychicky poměrně náročné povolání rozhodne, musí zvládnout psychotesty pro strojvedoucí a osobní pohovory s psychologem.

Je to důležité zejména pro to, aby se včas poznala osobnost strojvedoucího a zda má potřebné předpoklady, které musí každý strojvedoucí mít, je to hlavně správný úsudek, soustředěnost, klid apod.

Jak probíhají psychotesty pro strojvedoucí

Písemné psychotesty pro strojvedoucí trvají přibližně 3 až 4 hodiny a mají několik částí. Psychotesty pro strojvedoucí mohou mít několik variant. My si řekneme tu nejčastější variantu, která bývá nejčastější.

V první části bývá klasický IQ test, který známe například z internetu, a má tak 30 až 40 otázek, zaměřuje se na logiku a inteligenci. Důležité je odpovídat rychle, ale přesto přesně.

Druhá část má cca 20 otázek, které se skládají z lehkých otázek až po těžké otázky. Celková délka této části je 20 minut. Strojvedoucí odpovídá na otázky typu „Jaké je poslední písmeno v názvu dne předcházejícím sobotě?“. V této části je důležitý čas a počet správných odpovědí.

Další část psychotestů je zaměřena celkově na stres a na stresující situace. Důležité je odpovídat správně, čas není omezen. Poté následuje psychotest pro strojvedoucí, který má až 500 otázek a vybírá se ze dvou možností „ano“ nebo „ne“. Zde také není určen čas, ale sleduje se v něm osobnost uchazeče. Jednotlivé otázky se několikrát opakují, ale vždy jsou jiném znění, proto kdo neodpoví pravdivě, může mít problém.

Někdy se ukládá také tzv. stromový test. V této části je úkolem nakreslení nějakého listnatého stromu. Podle toho jak je strom velký, kolik má listů, jak velký je kmen apod. psycholog pozná spousty věcí o vlastnostech a povaze daného strojvedoucího.

Na závěr se někdy ještě koná pohovor s psychologem, kde se pobírají nejen odpovědi z jednotlivých částí testu. Je dobré rozhodně říci, že psychotesty pro strojvedoucí jsou prakticky stejné jako jakékoli jiné psychotesty.

Jak se připravit na psychotesty pro strojvedoucí

  • dobře se vyspat
  • nasnídat se
  • mít s sebou svačinu a dostatek tekutin
  • vyzkoušet si nějaký psychotest předem
  • uklidnit se a přijít v klidu
  • mít s sebou tužku a papír

Podívejte se na další:

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.

Psychotesty paměti

V psychologii existuje hned několik druhů psychotestů paměti. Nyní si představíme čtyři z nich. Paměť a IQ mají spojitost, proto již v dávných dobách vznikly různé testy, jenž slouží k posouzení paměti a hojně se využívají zejména při dopravně psychologickém vyšetření neboli v momentě, kdy máme zájem získat řidičské oprávnění.

Osobnostní psychotesty

Každý osobnostní psychotest má vycházet od psychologa, některé osobnostní psychotesty bývají stručné, jiné a těch je většina docela dosti podrobné. U osobnostních psychotestů by na první pohled rozhodně nemělo být jasné, jak odpovídat neboli co je správná a co špatná odpověď. Naopak je důležité, aby otázky vypadaly zcela neutrálně a testovaný odpovídal tak, jak si myslí, že daná odpověď k němu patří a že takový ve skutečnosti je.