Psychotesty paměti

1. Wechslerův psychotest paměti

Tento psychotest je již starší, ale stále dosti užívá, zejména proto, že patří k osvědčeným. Výhodou tohoto psychotestu je krátká doba administrace, která netrvá déle než 15 minut. Wechslerův psychotest se zaměřuje na paměť sluchovou, zrakovou, krátkodobou i dlouhodobou.

Celkově obsahuje 7 subtestů, které zahrnují informace, orientaci, duševní kontrolu, logickou paměť, čísla, vizuální reprodukci a také asociativní učení. Při tomto psychotestu je důležité mít bezprostřední paměť, asociativní verbální paměť, logickou verbálnípaměť a figurální paměť.

Jelikož tato verze je příliš dlouhá, v roce 1981 byla vytvořena zkrácená verze. Tato druhá verze je zaměřena na testování především útržkovité paměti, neboli paměti pro informace o určité situaci a kontextu. Tento psychotest obsahuje 3 sluchové a 3 zrakové psychotesty. Při těchto psychotestech bylo zjištěno, že auditivní paměť koreluje s verbálním IQ a vizuální paměť s tzv. perforačním IQ.

2. Psychotest aktuální paměti

Tento druh psychotestu vznikl na Slovensku v roce 1986. Je založen na nejznámějších paměťových dotaznících Psychotest má 56 částí, z nichž 33 se zaměřuje na zapomínání a 23 na zapamatování a tato metoda se využívá pro osoby ve věkovém rozmezí od 14 let dále. 

3. Paměťový psychotest LGT-3

LGT-3 je psychotest, o kterém jsou zmínky již v roce 1974, poté byl v roce 1992 mírně upraven. Psychotest trvá cca 40 min a jeho velkou výhodou je možnost být ve skupině max. 25 osob. Od ostatních psychotestů se liší tím, že vcelku komplexní.

LGT-3 má 6 subtestů, jenž zahrnují plán města, slovíčka, předměty, telefonní čísla, stavba, firemní značky, k tomu jsou ještě přidány různé obrázkové a verbální interpretace. Psychotest LGT-3 má za úkol zjistit úroveň střednědobé paměti. Psychotest LGT-3 má dvě formy a dá jím testovat osoba pouze  rozmezí věku 13–23 let. Psychotest se doporučuje zejména v poradenské praxi. Psychiatři jej také využívají pro zjišťování poškození mozku.

4. Bentonův vizuálně retenční psychotest

Psychotest byl vytvořen A. L. Bentonem kolem roku 1945 a používá se pro diagnostiku poruch vizuální pozornosti a retence paměti (neboli odhaluje poškození mozku). Psychotest má dvě části: jedna je kresebná, kdy testovaný kreslí předložené obrázky a další část je část volby. Při této části psychotestu vybírá tetsovaná osoba ze čtyř možných variant tu, která je stejná s nabízenoupředlohou.

Kresebná část se může provádět několika způsoby např. expozice předlohy 10 nebo 5 sekund, obkreslování předlohy, kreslení předlohy po přestávce 15 sekund, apod. Při vyhodnocování záleží na počtu správných odpovědí, který, vyhodnocuje se počet chyb a také jejich typ např. když někdo něco vynechá je rozdílné než když to má vzhůru nohama apod.

Velká výhoda tohoto psychotestu spočívá v jeho krátké době. Psychotest trvá max. 10 minut.

Podívejte se na další:

Eysenckův test osobnosti

Eysenckův test patří do skupiny psychotestů a má za úkol odhalit lidskou osobnost. Vyplňuje se podobně jako IQ test. Skládá se z 57 otázek, na které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Základem je odpovídat pravdivě, protože jinak nebudou výsledky přesné. Hodnota IQ a osobnost spolu podle všech indicií nesouvisí.

IQ populace

I když by ochránci lidských práv rádi tvrdili opak, lidé si nejsou rovni. V průzkumu, který v roce 2006 provedli Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen, byly zjištěny propastné rozdíly mezi IQ jednotlivých národů. V čele žebříčku se umístili vyspělé asijské státy, například Hong Kong nebo Singapore s průměrnou hodnotou IQ 108 bodů. V závěsu za nimi se umístila většina Evropy a státy Severní Ameriky, ve kterých bylo naměřeno průměrné IQ v rozmezí 96 – 102 bodů. Česká Republika se umístila na dělené osmé příčce s průměrným IQ populace 98 bodů.

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní.