Jak uspět u testů IQ

Co je IQ?

Hodnota IQ je zkratka pro inteligenční kvocient. Termín zavedl psycholog William Stern v roce 1912, když vymyslel jeden z prvních způsobů, jak měřit lidskou inteligenci, tzv. IQ testy. Jedná se o standardizované testy, které hodnotí lidskou mentalitu. K tomu využívá tří druhů otázek.

  • Verbální otázky, které mají za úkol zhodnotit lidské vnímání.
  • Numerické otázky, které mají za úkol otestovat paměť. Důležitým faktorem hodnocení u numerických otázek je rychlost, jakou jsou odpovězeny.
  • Prostorové otázky, které testují schopnost vyvozování.

Jaký IQ test je nejpřenější?

Existuje spousta druhů IQ testů, které můžou zájemci složit. Na internetu se dá najít nepřeberné množství testů s různou kvalitou. Větší přesnost se dá získat při zpracování oficiálního IQ testu od Mensy ČR. Mensa je nezisková organizace, která sdružuje jedince s vysokou inteligencí. Mensa testuje IQ na předem stanovených místech, jejichž seznam je vždy dostupný na jejich webových stránkách. Tento test stojí 290 Kč a zabere Vám 40 minut. Na konci dostanete oficiální certifikát s hodnotou Vašeho IQ.

Nejpřesnější způsob, jak změřit hodnotu IQ je ovšem návštěvou u psychologa. Komplexní vyšetření trvá až 90 minut a vyjde mnohem dráž, než test od Mensy.

Jak se připravit na IQ test?

Co se týče přípravy na IQ testy, mnoho odborníku poznamenává, že příprava není třeba. Otázky se netýkají znalostí, na jejich vyřešení stačí přirozená inteligence. Přesto při trénovaní IQ testů se často dostanou otázky pod kůži a při příštím plnění testu půjdou vyřešit rychleji. Výsledek potom ovšem nebude nejpřesnější a ovlivní to celkovou hodnotu IQ. K dispozici jsou také různé knihy, které Vás na složení testu připraví.

V neposlední řadě, vždy přistupujte k plnění testu dobře odpočatí a s dostatkem volného času. Nakonec nebuďte zklamaní, pokud výsledná hodnota nebude tak vysoká, jak jste očekávali. IQ je pouze číslo a ne vždy odpovídá tomu, čeho je člověk schopný.

Podívejte se na další:

Mensa

Od chvíle, kdy se psychologové začali zajímat o IQ, začaly vznikat i myšlenky na sdružení těch nejinteligentnějších jedinců, bez rozdílu rasy a vyznání, pod jednou organizací. Zlepšující se IQ testy, které dokázaly přesně změřit hodnotu IQ dovolily, aby byla v roce 1946 v Oxfordu založena nezisková organizace Mensa. 

Test inteligence

Inteligence znamená schopnost myslet, učit se a chápat souvislosti. Inteligence, neboli IQ a osobnost tvoří zásadní rozdíly, které od sebe dělí jednotlivé osoby. Už od nepaměti se starověcí myslitelé a lékaři snažili porozumět inteligenci. V průběhu časů vzniklo mnoho teorií inteligence, které se dají rozdělit do 4 kategorií.

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.