Belbinův test týmových rolí

Britský výzkumník Meredith Belbin v roce 1981 publikoval ve své knize Management Teams: Why They Succeed Or Fail popis devíti rolí, které na sebe lidé berou a jsou důležité pro úspěšnou činnost týmu. Většinou nezáleží na IQ jednotlivce, v kolektivu každý může převzít jakoukoliv roli, pokud má pro to předpoklady.

Zjištění na jakou roli se nejvíce hodíte je jednoduché. Každý už někdy v životě vyplňoval IQ test, stejně snadno lze vyplnit Belbinův test a rychle zjistit svojí roli nebo role. Role nejsou přesně definovány a překrývají se, proto jich člověk může zastávat i více najednou.

Belbinův test patří do skupiny psychotestů a je tvořen 7 otázkami. Každá otázka má osm připravených možností, mezi které uživatel rozdělí 10 bodů tak, aby odpovědi nejvíce odpovídali jeho chování.

V následující části se zaměříme na představení jednotlivých rolí:

  • Inovátor – člověk dominantní, obvykle s vysokým IQ, skupině předkládá své nápady a často přijde       s originálním a vhodným řešením. Může ovšem tvrdě prosazovat pouze své nápady, k případné kritice se nestaví dobře.
  • Všudybyl – dominantní a otevřený člověk. Má spoustu kontaktů a pomáhá realizovat skupinové nápady. Rychle ovšem ztrácí zájem a může mít problémy se sebekázní.
  • Koordinátor – ochotný člověk, který se stará o směrování skupiny správným směrem. Dokáže každému členu přidělit práci, na kterou se nejvíce hodí. Sám ovšem příliš nápadů nepřináší.
  • Formovač – bojovník s neefektivitou. Dokáže nabudit skupinu k lepším výkonům. Rád překonává problémy a vytváří plány. Obvykle nejdůležitější člen týmu. Kvůli vysokým nárokům na skupinu nemusí být oblíbený.
  • Analytik – skvěle dokáže zhodnotit řešení nabízené skupinou a vybrat to nejlepší.
  • Stmelovač – populární člen, který působí jako pojítko týmu. Nemá rád konflikty, a proto jim dokáže zabránit i mezi ostatními.
  • Realizátor – spolehlivý člověk, který přetváří nápady do reality. Pečlivě se věnuje i práci, která ho nebaví. Potřebuje mít dopředu připravený detailní plán a jeho změny v průběhu práce nesnáší dobře.
  • Dotahovač – člověk, který se zaměřuje na detaily a vnáší do práce pořádek. Osobnost ho nutí zkontrolovat každou část úkolu.
  • Specialista – odborník na zadaný úkol. Vnáší do skupiny potřebné znalosti pro úspěšné splnění úkolu. Do samotného úkolu ale přispívá jen okrajově.

Chcete zefektivnit svojí práci v kolektivu? Není nic lehčího, než vypracovat Belbinův test a zjistit roli, na kterou se svým chováním nejvíce hodíte. Meredith Belbin ovšem dodává, že role nejsou neměnné. V případě změny kolektivu se Vaše role může změnit taky.

Podívejte se na další:

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

IQ je velice důležité při snaze o vstup do sborů

Pokud máte zájem o práci v Armádě ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR, čeká Vás běh na dlouhou trať. Na vstup do těchto institucí se můžou těšit jen nejlepší uchazeči. Každoročně je odmítnuto mnoho mnoho zájemců a to díky špatným výsledkům u psychotestu.

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.