Kde se vzalo IQ

Pojem IQ vznikl v roce 1912, kdy ho definoval německý psycholog W.Stern. IQ je dle jeho slov míra inteligence člověka definovaná jako poměr odhadnutelného mentálního věku a věku kalendářního. 

Na odhalení hodnoty IQ slouží spousta IQ testů, dle doktora Sterna se dá hodnota definovat pomocí vzorce IQ = 100x mentální věk : biologický věk př. když destiletá dívka má intelektuální schopnosti třináctileté dívky, její IQ činí 130 (100 x13:10).

Průměrná hodnota IQ, kterou má většina populace je mezi 90 - 110. 


Tento vzoreček je však uplatnitelný pouze u dětí, pro dospělé lidi existuje odvozený kvocient, který se označuje jako deviační IQ. U deviačního IQ se srovnává úroveň rozumových schopností a průměr běžné populace.

 

Podívejte se na další:

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.

Jak uspět u testů IQ

Většina lidí si přeje mít co nejvyšší IQ, protože vysoké IQ obvykle znamená, že jedinec v životě uspěje. Jednoduchý způsob, jak hodnotu svého IQ zjistit je vypracováním IQ testů. Může ovšem člověk ovlivnit jak v testech dopadne? Určitě, pokud se správně na testy připraví.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ