IQ je velice důležité při snaze o vstup do sborů

Pokud máte zájem o práci v Armádě ČR nebo Hasičského záchranného sboru ČR, čeká Vás běh na dlouhou trať. Na vstup do těchto institucí se můžou těšit jen nejlepší uchazeči. Každoročně je odmítnuto 50-60% zájemců, přesto se žádné zmírnění přijímacího procesu nechystá. Jejich zátaras má u většiny zájemců stejné jméno, psychotesty.

Přesný postup příjímacího procesu by neměl být veřejně známý, přesto se už spousta uchazečů podělila o své zážitky na sociálních sítích.

Jaký je postup přijímacího řízení?

 První krok, jak se dostat do Armády ČR nebo do HZS ČR, je jednoduchý, stačí si podat přihlášku. Poté už je to ale mnohem obtížnější. Další krok jsou povinné psychotesty, jejichž součástí jsou i IQ testy. IQ test přichází na řadu jako první. V těchto profesích se klade velký význam na hodnotu IQ uchazečů, proto všichni, kteří nemají průměrné až nadprůměrné IQ mají okamžitě stopku. Průměrná hodnota IQ je definována na 100 bodů.

Ti, kteří projdou dál, přichází do kontaktu s testem reakcí. Obvykle se jedná a červený čtverec, který se objevuje na monitoru počítače a uchazeč na něj musí co nejdříve kliknout. Podobný reakční test se týká i sluchu, kdy je uchazeči přehráván záznam do sluchátek a uchazeč musí opět kliknout po uslyšení správného zvuku. Další částí testu reakcí je spojená s dotykovou tužkou, kdy dostanete znak, který musíte najít na obrazovce ve změti dalších znaků.

Třetí částí tvoří krátké otázky s obvykle jednoslovnou odpovědí. Po absolvování i tohoto testu přichází na řadu pohovor s psychologem a hodnocení výsledků testů. Tyto testy můžou zabrat i 5 hodin času. Po absolvování psychotestů obvykle vypadává až 20% uchazečů.

Co přichází po psychotestech?

V dalším kroku přichází čas na zdravotní prohlídku, uchazeč dostane kartu, se kterou musí oběhat všechny lékaře a získat razítko, že prošel. Rentgen, interna, oční, ušní, kožní, chirurgie, zubní, ORL a neurologie. Po získání všech razítek putuje uchazeč před komisi, která potvrdí, že je uchazeč schopný služby.

Posledním krokem jsou už fyzické testy. Ani tento krok není procházka sadem. Ti, kdo nesplní požadovaný počet cviků, jsou bez milosti vyřazení. V případě Armády ČR dochází po fyzických testech k dalšímu pohovoru s armádním psychologem a další psychotest. Po úspěšném splnění těchto kroků přichází rozhovor s personalistkou o Vašem umístění.

Jak je to u zbrojního průkazu?

V případě žádosti o zbrojní průkaz se nemusíte psychotestů a IQ testu bát. U žádosti o zbrojní průkaz není psychotest nutný, pouze ho může nařídit praktický lékař, pokud se mu na Vás nebude něco zdát. V případě, že Vás na psychologické vyšetření pošle, skládá se z IQ testu, osobního testu, ve kterém se bude psycholog snažit zjistit vaši povahu a z pohovoru s psychologem. Doba trvání je až 4 hodiny.

Lze zvýšit šanci na úspěch u psychotestů?

I když na psychotestu ztroskotá až 20% uchazečů, lze zvýšit šanci na úspěšné absolvování. Mezi hlavní rady patří zbytečně se nestresovat a přijít na test dobře odpočinutý a vzít si s sebou jídlo a pití. Neuškodí, ani když si uchazeč vyzkouší zkouškový psychotest. Při nejmenším mu může napovědět, jak by dopadl u ostré verze a kde má případné mezery. Pro absolvování fyzických testů, je důležité být v dobré fyzické kondici.

Jediné problémy, se kterými si uchazeči nedokáží samy poradit je podprůměrná hodnota IQ, psychická nebo fyzická nemoc. Jinak kdo opravdu chce do sborů vstoupit, s trochou práce se mu to povede.

Podívejte se na další:

Psychotesty na zbrojní průkaz

Zvyšující se zájem o zbrojní průkaz může vést k nové podmínce pro jeho získání. Povinné psychologické vyšetření. Zatím musí zájemci splnit psychotest pouze po doporučení praktického lékaře, to se ovšem může změnit.

Psychotesty pro vojáky

Náboráři u Armády ČR mají žně. V posledních letech se hlásí čím dál více zájemců, ale velké množství jich je odmítnuto. Velkou překážkou bývají psychotesty. Zjistěte, co očekávat od psychotestů a jak u nich uspět.