Jak se stát členem Mensy

Ten kdo chce být členem Mensa, musí v prvé řadě absolvovat IQ test, ve kterém daný člověk musí mít hodnoty IQ více než 130 bodů. Pokud se splní tato první podmínka, je třeba odeslat vyplněnou a podepsanou přihlášku ke členství v Mensa klubu. Poté je také zapotřebí zaplatit jednorázový přihlašovací poplatek, který je ve výši 150,-.  Nakonec se ještě platí také členský Mensa příspěvek.

Postup pro nové členy Mensa

 • Stáhnout a vytisknout přihlášku do Mensa buď pro děti, nebo pro dospělé. Vyplněnou a podepsanou Mensa přihlášku poslat na adresu Mensa do Prahy anebo oskenovanou emailem.
 •  Zaplatit zápisné ve výši 150,-, které musí zaplatit každý nový člen Mensa
 • Po potvrzení členství v Mensa, je třeba zaplatit členský příspěvek:
  • 600,- základní příspěvek členů Mensa
  • 300,- dětský příspěvek členů Mensa
  • 800,- rodinný příspěvek pro členy Mensa

Výhody členství Mensa

 • IQ test vyplněný při vstupu do Mensy je uznáván na VUT FIT Brno, kde slouží místo přijímacího řízení, ten kdo má při IQ testu vyšší hodnotu IQ než 119 je přijmut
 • Hodnoty IQ testu vyšší než 130 se uplatňují místo přijímacího řízení na Fakultě informatiky MU v Brně
 • Pravidelná setkání členů Mensa v rámci ČR i mezinárodní
 • Časopis Mensa ČR zdarma
 • Využití intranetu Mensa ČR
 • Členství v Mensa se skvěle vyjímá v životopisech
 • Různé slevy pro členy Mensa
 • A mnoho dalšího

Dětská Mensa

V rámci Mensy ČR je i u nás Dětská Mensa. V dětské Mense jsou děti ve věku od 5 do 16let, které mají stejná práva jako dospělí členové Mensa. Pro děti, které se do Mensy dostanou, jsou připraveny spousty aktivit.

Podívejte se na další:

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji. 

Mensa

Od chvíle, kdy se psychologové začali zajímat o IQ, začaly vznikat i myšlenky na sdružení těch nejinteligentnějších jedinců, bez rozdílu rasy a vyznání, pod jednou organizací. Zlepšující se IQ testy, které dokázaly přesně změřit hodnotu IQ dovolily, aby byla v roce 1946 v Oxfordu založena nezisková organizace Mensa. 

Inteligence

Pojem inteligence se často využívá v mnoha slovních spojení a souvislostech, ale pozastavil se někdy někdo nad tím co to vlastně je, jestli je více druhů inteligence, jaké jsou její hodnoty apod.? Pojďmě si nyní říci něco více k inteligenci. Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umění učit se ze svých i cizích zkušeností, umět řešit nejrůznější situace..... jednoduše řečeno je inteligence vše, co jsme schopni zvládnout a jak jsme na tom obecně s myšlením.