IQ versus EQ

EQ a IQ, to jsou dva pojmy, se kterými se lze velmi často setkat. Jaký je  však v nich rozdíl? Dobrou a zajímavou práci zajistí danému člověku zejména Inteligence, hodnoty IQ a s tím spojené vzdělání tedy IQ. To jak bude dotyčný v zaměstnání pracovat, postupovat kariérně výše zajistí odhodlání, sebedůvěra, empatie, umění spolupráce, což je EQ. Pro život tedy je důležitější druhá skupina neboli EQ (emoční inteligence).V následující tabulce si rozlišíme důkladně tyto dva pojmy, tedy IQ a EQ.

  EQ IQ
Význam Umění rozumět a rozeznávat, používat a zvládat emoce Výsledek, který vyplývá z IQ testů, které určují hodnoty IQ
Výhody Pochopení sami sebe, druhých, různých situací. Vyjadřování a hodnocení emocí. Snadné učení se, chápání informací, logické myšlení, matematické dovednosti, prostorové myšlení...
Úspěchy v zaměstnání Dotyčný umí pracovat v týmu, umí být dobrým vedoucím, vytváří dobré vztahy s kolegy, má iniciativu a dobrou spolupráci Umí řešit náročné úkoly, umí dobře analyzovat
Kdo to je Vedoucí, ředitelé, "týmoví hráči" schopný a nadaný jedinec, např. umělci, vědci, ...
Vznik EQ se začalo používat v roce 1985, kdy psycholog Wayne Payneov napsal disertační  práci na téma "Studie emocí: Rozvoj emoční inteligence" IQ se začalo používat v roce 1883, kdy Angličan Francis Galton sepsal "Vyšetření lidské schopnosti a její vývoj". Na základě této knihy, v roce 1905 začal psycholog Alfréd Binet testovat žáky na IQ

Kromě již zmíněných pojmů IQ a EQ se ještě používají dva podobné a to MQ neboli morální inteligence a BQ neboli tělesná inteligence. Morální inteligence je přímo spojená s emoční inteligencí. Zabývá se zodpovědností, čestností, soucitem a také odpuštěním. Princip je jednoduchý: to jak se chováte vy k ostatním, tak se budou chovat ostatní k vám. Jak zlepšit morální inteligenci? Například méně se vymlouvat, brát větší zodpovědnost za své činy, nelhat, projevovat sympatie, respektovat okolí, být tolerantní, umět se usmiřovat, apod. Důležité také je způsob, jakým se chováme k sobě samým.

BQ neboli tělesná inteligence je vlastně soubor toho, co víme o svém těle, jak se o něj staráme nebo jak se celkově cítíme. Tělo nám stále něco říká, je proto umění dokázat mu naslouchat. To je důležité například i pracovní život.

Co na závěr ještě říci? Vůbec není důležité, zda máme vystudovanou nějakou prestižní vysokou školu s červeným diplomem, pokud naše IQ a EQ je na nízké úrovni. Lidé s nižším vzděláním, kteří však mají vysoce rozvinuté IQ a EQ, mohou být po mnoho tránkách mnohem více úspěšnější.

 

Podívejte se na další:

Eysenckův test osobnosti

Eysenckův test patří do skupiny psychotestů a má za úkol odhalit lidskou osobnost. Vyplňuje se podobně jako IQ test. Skládá se z 57 otázek, na které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Základem je odpovídat pravdivě, protože jinak nebudou výsledky přesné. Hodnota IQ a osobnost spolu podle všech indicií nesouvisí.

Inteligence

Pojem inteligence se často využívá v mnoha slovních spojení a souvislostech, ale pozastavil se někdy někdo nad tím co to vlastně je, jestli je více druhů inteligence, jaké jsou její hodnoty apod.? Pojďmě si nyní říci něco více k inteligenci. Podle základní definice je inteligence schopnost umět se přizpůsobit různým podmínkám a prostředí, umění učit se ze svých i cizích zkušeností, umět řešit nejrůznější situace..... jednoduše řečeno je inteligence vše, co jsme schopni zvládnout a jak jsme na tom obecně s myšlením. 

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní.