IQ test pro předškoláky

Pokud máme doma extrémně bystré a zvídavé dítě, rozhodně bychom s ním měli zajít za odborníky, kteří provedou IQ test pro předškoláky, jenž odhalí jeho IQ. Nadané dítě se začíná projevovat již ve věku kolem tří let, kdy lze pozorovat tzv. vývojové milníky. První náznaky začínají pozorovat matky, které jsou s dítětem takřka pořád, a i přesto že dítě například je pomalejší v koordinaci, motorice nebo řeči může být nadané a hodnota jeho IQ vysoká. Když se nadání malého dítěte objeví co nejdříve, neznamená to jen to, že rodiče mohou tvrdit, že mají chytré dítě ale samotnému dítěti toto odhalení pomůže při samotném vývoji.

V kolika letech absolvovat IQ test pro předškoláky

Nejvhodnější období, kdy by dítě mělo dítě absolvovat IQ test pro předškoláky je věk mezi 4 - 6 lety. Do věku čtyř let mnoho dětí neumí spolupracovat tak, jak je zapotřebí, a proto test nemusí být spolehlivý. Naopak starší děti šesti let pak jsou na svém maximu, a proto opět IQ test nemusí být stoprocentní a může vykázat nižší hodnoty IQ.

Dle nejrůznějších výzkumů bylo dokázáno, že rodiče dokáží poznat nadání u svého dítěte až v 84% případů. IQ test pro předškoláky je výhodný nejen v tom, že odhalí hodnoty IQ dítěte, ale pozná se také v kterých konkrétních oblastech je dítě nadané.

Kde nechat dítě testovat

Nejlepším místem na testování nejen dětí je Mensa, která se zaměřuje nejen na dospělé ale také na děti, V Mense jsou odborníci, kteří umí s nadanými dětmi pracovat, takže motivují děti k podání optimálního výkonu. Z praxe můžeme říci, že většina nadaných dětí bývá nadměrně přemýšlivá a perfekcionistická a při prvotním setkání s cizím člověkem, ketrý je má testovat, mohou být nedůvěřivé a ostýchavé. Zkušený odborník umí tyto negativa u dítěte odstranit a vytvořit mu plnohodnotné podmínky pro jeho klid a pohodu, čímž je schopno napsat IQ test pro předškoláky přesně a naplno.

Vlastnosti nadaných dětí

  • dobrý a správný úsudek a posouzení 
  • rychlost naučení se nových věcí, rozsáhlá slovní zásoba
  • výjimečná paměť a dlouhodobá pozornost
  • citlivost, vnímavost, soucit, zvídavost
  • perfekcionismus, vydrží u dané činnosti nadmíru dlouho
  • energičnost, zájmy z různých oblastí
  • spravedlnost, férovost, kreativita
  • rád čte a má smysl pro humor

 

 

Podívejte se na další:

IQ testy pro děti

Testování IQ u dětí je problematické. Nefungují pro ně stejné zákonitosti jako pro dospělé, z toho důvodu se u dětí nedá určit přesná hodnota IQ. Přesto se IQ u dětí testuje. Přesné testy používá Mensa ČR, která vyvinula 2 typy testů.

Testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů se využívají zejména ve školách při přijímacích řízeních. Tyto testy se poprvé objevily v USA při testování amerických vojáků, aby se poznalo, zda daný voják má na to být u vojska.Na našich školách se tyto testy uplatňují velice často a při přijímacím řízení zkoumají základní dovednosti a schopnosti žáků pro to, zda jsou vhodným kandidátem na studium na SŠ nebo VŠ

Co je Mensa IQ test

Testování IQ probíhá v každé kraji České republiky prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného IQ testu. Testování nelze provést přes internet nebo korespondenčně. Je nutné, aby se každý zájemce dostavil k předem ohlášenému místu a termínu testování. Frekvence testování je cca 1x za měsíc v každém kraji.