Co ovlivňuje IQ

Člověk, který pravidelně podstoupí IQ test v průběhu celého života, nemá výsledky nikdy stejné. Dle dlouhodobých studií bylo prokázáno, že děti mají horší výsledky IQ než dospělí a starší lidé dosahují o něco málo nižší inteligence než mladí lidé.

Inteligence, tak aby byla co nejpřesněji naměřena, se měří podle těchto studiíběžnými testy od věku osmi let. Studie prokázaly, že nejvyšší nárůst IQ při řešení různých IQ testů je mezi osmým a osmnáctým nebo dvacátým rokem života. Od 21 let života pak už jen klesá.

Ve známé psychiatrické knize Obecná psychiatrie se považuje za vysokýinteligence věk 16 - 17 let, a poté nastává pomalý úbytek IQ od věku 24 let, v půměru je to cca o 0,4 IQ ročně. Důležité je však zmínit, že tento pokles je nadlouho nahrazován životními zkušenostmi, které jsou také velmi cennné.

Negativní vlivy inteligence

Vývoj inteligence je závislý na různých faktorech jako např. sociální prostředí, zdraví, škola a samozřejmě i výchova rodičů. Mezi brzdící vlivy inteligence patří například slabé sociální prostředí, prostředí školy a rodiny, kde chybí láska, kde je dítě trestáno nebo se nudí. Pak to jsou také různé nemoci, z nichž vyplývá chabá motivace, malá možnost zátěže a nedostatek ctižádosti.

Pozitivní vlivy inteligence

Mezi pozitivní vlivy inteligence patří silné sociální prostředí, škola, domov projevující uznání za dobrý výkon a podporující zájmy dítěte nebo také zdraví. Důležité pro vývoj inteligence je také individuální přístup k dítěti. Někdy se také uvádí, že jedním z faktorů ovlivňující inteligenci je i pohlaví, protože muži a ženy vykazují odlišné schopnosti. Muži mají lepší představivost a při studiích bývají úspěšnější. Ženy zase snadněji řeší slovní úlohy, vedou si lépe při studiu jazyků, kde je jejich gramatika přesnější a výslovnost věrohodnější.

Psychologové také řešili otázku, jak je to s vlivem vrozených předpokladů a nakolik je rozvoj intelektových schopností záležitostí osvojování, výchovy, vzdělávání a tréninku inteligence. Výsledkem výzkumu je to, že genetika a stejně také vliv prostředí hrají velmi důležité role pro vývoj inteligence.

Psychologové stanovili dva druhy inteligence. Tzv. fluidní inteligence, jenž ovlivňuje úspěch v úkolech, jež vyžadují přizpůsobení se novým podmínkám a situacím - ta je dána geneticky. Tzv. krystalická inteligence se uplatňuje v řešení úkolů vyžadujících určité dovednosti a využívající minulou zkušenost, závisí především na vlivech prostředí. 

Jak ovlivnit hodnoty IQ

Všeobecně se doporučuje pro zvýšení IQ v IQ testech následující:

  • procvičovat IQ testy jako například Sciotesty nebo geometrické testy Mensy a další obecné psychotesty

  • při IQ testu postupovat takticky, to znamená, že úkoly, které jsou náročnější nechat na později, rychle získávat body na takových zadání, u kterých jsme si jisti

  • IQ test absolvovat pod mírným tlakem, při úplné "pohodě" bývají výsledky o něco nižší

  • trénovat, ten kdo pravidelně tránuje IQ testy, může své výsledky zlepšit až o 10 b

 

Podívejte se na další:

Jak se měří IQ

Míra inteligence je jedna z charakteristik, které od sebe odlišuje jednotlivé lidi.  Od nepaměti inteligence fascinovala vědce, kteří se ji snažili pochopit a definovat. Stejně dlouhou dobu se snažili přijít na způsob, jak míru inteligence vyjádřit.

Historie měření IQ

První pokusy o měření inteligence člověka se zakládaly na tom, že inteligence souvisí s velikostí mozku. Z těchto důvodů se inteligence lidí měřila podle velikosti jejich lebky. Psycholog P. Broca vážil mozky zemřelých významných osobností, jako byl Turgeněv, jehož mozek vážil cca 2000 g, France s váhou mozku cca 1017 g, Gausse 1492 g a dalších. Mozek samotného Brocy vážil 1424 g, přitom průměrný lidský mozek má hmotnost 1200g až 1500 g.