Chyby v pracovních psychotestech

Chyby zaměstnavatelů při výběru psychotestů

1) Zavádějící kritéria

Psychotesty při výběru nových zaměstnanců se často vybírají a popřípadě nakupují na základě kritérií, která však fakticky nesouvisí s opravdovými potřebami dané firmy. Z toho důvodu před tím, než zaměstnavatel dá potencionálmu zaměstnanci pracovní psychotest vyplnit, je dobré si projít všechny otázky a také samotné vyhodnocení, zda opravdu odpovídá tomu, co po novém zaměstnanci chceme a jaká bude jeho pracovní náplň. 

V čem spočívá hlavní účel pracovního psychtestu? Tím hlavním a zásadním účelem je předpověď budoucího  chování daného uchazeče o zaměstnání nebo také takový psychotest může pomoci v poskytnutí informací, jenž  se následně využijí také při dalším rozvoji zaměstnanců dané firmy. 

Bohužel však na to v dnešní době zaměstnavatelé příliš nedbají a ať již vědomě či nevědomě, nejčastěji se volí psychotesty, které mají spousty nedostatků jako například:

  • Levné psychotesty, jenž se však často používají v zahraničí, což pro účely typické české firmy není zcela vhodné
  • zaměstnavatelé často mají pracovní psychotesty od dodavatelů, kteří dané firmě poskytují už jiné služby
  • další chybou je to, že zaměstnavatel má  psychotesty takové, které už použily jiné firmy.

2) Jsou mechanicky používány stejné testy

Běžně se používají pořád stejné testy, bez ohledu na obsazovanou pozici a vyhodnocování přínosu. 

V praxi je to tak, že firma, aby ušetřila, si nakoupí jeden typ psychotestů buď z internetu nebo od poradenské společnosti, a tyto psychotesty používá ve všech výběrových řízeních, ať je pozice jakákoli. Což je samozřejmě špatně, 

Podívejte se na další:

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Svět psychotestů

Spousta lidí si ráda dělá různé psychotesty z časopisů nebo řeší nejrůznější hádanky a kvízy. I když se každý domnívá, že výsledky potvrdí to, jací skutečně jsme, tyto rádoby psychotesty a problémy nepřináší objektivní hodnocení jako skutečné psychologické testy. Filozofové, vědci a mystici zkoumají lidské chování, a to jak intelektuální schopnosti, takschopnosti cítit, reagovat a chovat se určitými způsoby. Zlom v tomto oboru přinesl až zrod psychologie a její následný rozvoj na počátku 20. století

Test pracovních předpokladů

Pokud mluvíme o testu pracovních předpokladů, dá se mluvit o dvou různých psychotestech. Prvním druhem jsou testy, které předkládají společnosti potenciálním zaměstnancům. Takové testy jsou speciálně vypracovány, aby podaly přesný posudek, díky kterému společnosti zjistí věcné informace o uchazeči. Druhým druhem jsou obecné psychotesty, jejichž úkolem je odhalit skryté vlohy v člověku.