Psychotesty kresba stromu

Psychotest kresba stromu neboli Baum test je projektivní psychologická metoda, jež dokáže vypovědět mnoho o osobnosti testovaného člověka. Kresbou stromu člověk dává najevo své skryté postoje, odhaluje nevědomky svojí minulost a také to, jak vidí svojí budoucnost. Psychotest kresba stromu byla vytvořena již v roce 1952 německým psychologem Charlesem Kochem. Kresbu právě stromu vybral proto, že je to jeden z nejstarších symbolů lidstva.

Proč se psychotest kresba stromu využívá a k čemu slouží? Je to velký pomocník například pro personalisty při vstupu do zaměstnání nebo pro psychology při klasickém psychologickém vyšetření. Tato metoda se dá využívat nejen pro dospělé lidi ale také pro děti.

Výsledek obrázku pro baum test

Psychotesty kresba stromu aneb co ukazují

Při rozboru psychotestu se sledují tři základní symboly, a to kořen a pata kmenu, kmen a srdce stromu a koruna s větvemi. Sledují se jednotlivé tahy, tlak, který je vyvíjen na tužku při malbě a také celkový dojem. Pokud jsou to hluboké a pevné tahy, je to známka rázné a energické osoby s tvrdohlavou povahou naopak, pokud jsou tahy slabé značí to plachost a slabou vůli.

Kořeny ukazují vztah k tradicím, zakotvení ale také odhalí minulost, protože čím jsou kořeny spletitejší, hlubší a rozmanitější, tím má dotyčný větší vazby na tradiční základy, respektive na rodinu.

Pata kmenu pokud je široká, značí to těžkopádnost, praktičnost, nevyzrálost. Pokud je naopak úzká, je to známka nejistoty, sebekritiky. Další variantou je rozšíření doprava, kdy je testovaný člověk nepřizpůsobivý a naopak rozšíření doleva znamená náklon k minulosti.

Díry v kmenu, někdo kreslí do kmenu stromu díry s odseknutými větvemi. To je známka traumatizujícího zážitku z minulosti

Sklon kmenu doleva je známka introverzního člověka naopak doprava značí extrovertní typ osobnosti

Přímé propojení kmene a koruny znamená dobré zvládnutí pubertálního věku

Otevřená koruna stromu je zase známkou otevřenosti a přístupnosti k druhým, naopak uzavřená koruna znamená bariéru mezi daným člověkem a ostatními, stylizovaný projev a také přetvářku

Zhora zploštělá koruna dává naznat tomu, že člověk je pod tlakem zvenku

Koruna, jež se nevejde na plochu papíru znamená, že daný člověk nemá strop, je stále nespokojený a má vysoké ambice.Optimální rozloha stromu na papíře je cca 70% plochy. To samé pak platí, pokud někdo nakreslí malý strom doprostřed papíru. To značí nízké sebevědomí, obranu, opatrnost

Pravidlená a plná koruna stromu při psychotestech kresby stromu zase znamená vitalitu a vyvážený přístup k životu.

Výsledek obrázku pro kresba stromu test

Jemné větvičky směřující do prostoru jsou známkou empatie a tenké, slabé větvičky zase známkou studu

Listy značí zasněné osoby a citově založené

Ten kdo kreslí plody má radost ze života, je požitkář, není naivní a nepotřebuje pochvalu nebo ocenění. Psychtesty kresba stromů mohou být taképlné květů, což vypovídá o daném jedinci jeho estetický dojem, sebeobdiv a povrchnost.

Různé ozdoby stromu jsou znakem nezralosti opakem pak mohou být holé větve značící vážnost, strohost a rezervovanost. 

Pokud je papír na většině plochy pokreslen, ať již čímkoliv, značí to bohatou fantazii, únik od reality a vliv podvědomí.

Někdy se můžeme setkat se stromem na pustém ostrově, který znamená osamělost.

Různé vlnky a obloučky symbolizují hravost, přizpůsobivost, snadné navozování kontaktů, opravy a přerušení zase nejistotu a nízké sebevědomí.

Výsledek obrázku pro kresba stromu test

 

 

Podívejte se na další:

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Svět psychotestů

Spousta lidí si ráda dělá různé psychotesty z časopisů nebo řeší nejrůznější hádanky a kvízy. I když se každý domnívá, že výsledky potvrdí to, jací skutečně jsme, tyto rádoby psychotesty a problémy nepřináší objektivní hodnocení jako skutečné psychologické testy. Filozofové, vědci a mystici zkoumají lidské chování, a to jak intelektuální schopnosti, takschopnosti cítit, reagovat a chovat se určitými způsoby. Zlom v tomto oboru přinesl až zrod psychologie a její následný rozvoj na počátku 20. století