Dopravní psychotesty

Dopravní psychotesty musí povinně absolvovat řidiči autobusů a také profesionální řidiči nákladní aut, které mají více než 7,5 ( jedná se o skupiny ŘP C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 A D1+E). Pro tyto skupiny profesionálních řidičů platí, že v prvním kroku musí absolvovat vyšetření u svého praktického lékaře a poté dopravní psychotesty u odborného psychiatra nebo psychologa. Dle nařízení vlády všechny dopravní psychotesty musí být vykonány před nástupem do zaměstnání, poté v 50 letech a pak každých pět let. 

Pravidlo absolvovat dopravní psychotesty platí od roku 2011 také pro všechny řidiče osobních automobilů a celkově všech, kteří se "vybodují". Dalšími skupinami řidičů, kteří musí dopravní psychotesty vyplnit  jsou ti, kteří v zaměstnání řídí automobil jako jsou hasiči, policisté, záchranáři, řidiči tramvají, strojvůdci, piloti nebo řidiči velkých stavebních strojů. 

Dopravní psychotesty 

Řidiči, kteří potřebují mít zvládnuté dopravní psychotesty, podstoupí vyšetření u psychologa, kterého ve většině případů zaměstnavatel zařídí. Vyšetření se může konat přímo v budově firmy nebo v odborném středisku. To samé pak platí u vybodovaných řidičů. Po vykonání dopravních psychotestů, zašle psycholog zprávu o dosažených výsledcích zaměstnavateli popř. dopravnímu inspektorátu. Zpráva s výsledky neobsahuje, jak konkrétně daný člověk odpovídal na jednotlivé otázky, ale opravdu jen výsledky, zda je zůsobilý nebo není způsobilý řídit.

Výsledky jsou hotovi do několika málo dnů, popř. spousta psychologů testovaným řidičům oznámí hned na místě, jak dopadli.

Jak probíhají dopravní psychotesty

Obecně se dopravní psychotesty skládají ze tří částí. V první části dostane řidič dotazník, který vyplní a poté jde k psychologovi na pohovor. Druhá část spočívá v osobnostním testu a třetí část v výkonovém testu. Mnohdy, a to zejména pro  profesionální řidiče nad padesát let, stačí vyplnit pouze dopravní psychotest, který trvá cca 3 hodiny (s pohovorem cca 4 hodiny) a dle něho psycholog udělá závěry. Takže na pohovor často ani nedochází.

Pokud je dotazník a rozhovor součástí dopravních psaychotestů, rozhodně však není čeho se bát. Nejdřív se vyplní dotazník, kde jsou otázky typu: S jakým dopravním prostředkem jezdíte? Baví Vás řídit? Jste nervózní řidič? Jak trávíte volných čas? A poté dojde na pohovor, kde se jednotlivé otázky probírají a psycholog se ptá podrobněji,

Osobnostní testy pak již bývají takřka u všech dopravních psychotestů. Nejčastěji se jedná o dotazník, který řidiči vyplňují buď ručně nebo na papíře. Otázky bývají různé, ale všechny se týkají řidičovy povahy, postojů, názorů, jak se řidič chová v určitých situacích apod. Důležité je odpovídat pravdivě, nikam nespěchat, protože otázek je velké množství (třeba i 200) a spousta jich je stejných, akorát jinak položených, proto kdo si vymýšlí, ve většině případů odpoví na stejné otázky jinak, a pak nastává problém.

Výkonostní dopravní psychotesty se zaměřují na pozornost, paměť, inteligenci a další schopnosti, které jsou důležité pro řidičské oprávnění. I tato část dopravních psychotestů se dá vyplňovat buď na papíře nebo na počítači. Zde je důležité odpovídat správně a hlavně rychle. Psycholog vyhodnocuje správné odpovědi za co nejkratší čas.

Co si vzít s sebou k dopravnímu psychotestu

S sebou ke každému psychotestu, který je nařízen zaměstanvatelem, vládou nebo dopravním inspektorátem je zapotřebí mít průkaz totožnosti, řidičský průkaz (pokud jej máme), popř. brýle nebo naslouchátka. Mnohdy je požadován také výpis z evidenční karty řidiče o získaných bodech. Obecně se také doporučuje vzít si s sebou tužku a nějaký papír na poznámky, kdyby bylo potřeba.

Jak úspěšně zvládnout dopravní psychotesty

  • přijít vyspalí a odpočatí
  • mít s sebou nějakou sušenku a pití k doplnění energie
  • být klidný a nestresovat se
  • zkusit si nějaké dopravní psychotesty nanečisto

Ten kdo dopravní psychotesty neudělá na první pokus, rozhodně se nemusí stresovat. Psycholog v takovém případě danému řidiči vysvětlí, v čem udělal chyby a na co se zaměřit pro příště. Výhodou je to, že žádný předpis neurčuje, kolik pokusů řidič může absolvovat. Zaměstnavatelé většinou tolerují tři pokusy, které jsou ochotni zaplatit.

Podívejte se na další:

Jak se připravit na psychotesty

Psychotestů je celá řada a dá se s nimi setkat a můžete se s nimi setkat i při příjímacích pohovorech na různá zaměstnání. Přípravu na psychotesty není rozhodně radno podceňovat, rady a tipy které vám přinášíme, vám při psaní samotného psychotestu rozhodně budou k nápomoci.

Psychotesty

Psychotesty neboli psychologické testy patří do skupiny tzv. psychometrických testů, které slouží ke zjištění psychologických vlastností daného člověka. Jedná se o souhrn metod, které mají za úkol měřit duševní vlastnosti popř. stavy testovaných osob.  Velkou výhodou psychotestů je to, že jsou naprosto objektivní. 

Svět psychotestů

Spousta lidí si ráda dělá různé psychotesty z časopisů nebo řeší nejrůznější hádanky a kvízy. I když se každý domnívá, že výsledky potvrdí to, jací skutečně jsme, tyto rádoby psychotesty a problémy nepřináší objektivní hodnocení jako skutečné psychologické testy. Filozofové, vědci a mystici zkoumají lidské chování, a to jak intelektuální schopnosti, takschopnosti cítit, reagovat a chovat se určitými způsoby. Zlom v tomto oboru přinesl až zrod psychologie a její následný rozvoj na počátku 20. století