Adolf Hitler

140

Adolf Hitler se narodil 20.11.1889 v rakouském Braunau am Inn do rodiny celního inspektora a služebné. Hitler nechvalně proslul jako německý politik a nacistický diktátor. Byl zodpovědný za všechny nacistické zločiny během 2. světové války, tedy za vyvražďování Židů, Romů, postižených apod. Jaký však byl doopravdy? Jaké bylo IQ Adolfa Hitlera? Byl hloupým nesociálním mužem anebo naopak velice inteligentním člověkem s nadprůměrným IQ? Pojďme si teď povědět něco o hodnotě IQ Adolfa Hitlera.

Hodnota IQ Adolfa Hitlera

Miliony lidí tvrdí, že Hitler nebyl žádný "originální myslitel" a nadále budou tvrdit, že není možné, aby hodnota IQ Adolfa Hitlera byla právě tak vysoká. Avšak pravda je taková, že historici provedli několik výzkumů, které opravdu potvrdily, že IQ Adolfa Hitlera bylo nadprůměrné, hodnota IQ Hitlera dosahovala skóre mezi 130 a 140, čímž můžeme směle říci, že bez ohledu na to co spáchal za zvěrstva, byl Hitler génius.

Hitler měl velice dobré znalosti o společnosti a německé historii, také rychle velice dobře poznal, co chce většina. Ve spojení s jeho psychologickými schopnostmi tak dokázal ovlivnit miliony lidí a přesvědčit je o své pravdě, a to vše díky vysoké hodně IQ.

Hodnoty IQ dalších známých německých zločinců

Další 4 z nejvyšších nacistů v Němeké říši podle dosavadních poznatků měli nadprůměrné hodnoty IQ. Jak již bylo řečeno výše hodnota IQ Adolfa Hitlera byla cca 140, k této hodnotě IQ se přibližovali také známý nacištičtí zločinci Göring, Dönitz, Schacht a Seyss-Inquart. Samozřejmě hodnota IQ Adolfa Hitlera ani jeho přívrženců nebyla nikdy testována přímo jimi, nikdy žádný test nepodstoupili, ale z výzkumů, které provedli odborní američtí vědci, lze s největší pravděpodobností tvrdit, že je to pravda.

Podívejte se na další: